Bogdánffy Szilárdot boldoggá avatják

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/Szent/Istenkeresok/1939140_nagy.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/Szent/Istenkeresok/1939140_nagy.jpg

ImageNagyváradon október 30.-án avatják boldoggá a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye mártír püspökét. Dr. Bogdánffy Szilárdot, 1949. február 14.-én, titokban szentelték püspökké a bukaresti nunciatúrán, majd pár év múlva a kommunista egyházüldözések áldozata lett. Évszázadok óta ez az első boldoggá avatás Nagyváradon, mely várhatóan szentté-avatások sorát indítja meg Partiumban és Erdélyben.

A nagyenyedi fegyházban kínozták halálra a nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye mártír püspökét, Bogdánffy Szilárdot, aki 1953. október 1-én halt meg. Embertelen körülmények között tartotta fogva a kommunista hatalom az akkori római- és görög katolikus egyházi vezetők színe-javával. Románia leghírhedtebb börtöneiben, a legkegyetlenebb kínzásokkal sem sikerült megtörnie a Securitáténak Bogdánffyt, aki egyházához való hűségét soha nem adta fel. Ez ösztönözte a Nagyváradi Püspökséget a boldoggá avatás beindítására 1993 októberében.
– Ő egy ismert személy volt, jeles egyházi személy, jeles tanára, nevelője az itteni fiatalságnak, úgy a papnövendékeknek, mint a civil szférában a különböző gimnáziumokban Ő tanított. Olyan jeles egyéniség, akire fel lehet nézni, akinek az életpéldáját lehet követni és a hitben meg lehet erősödni az Ő hitén keresztül – mondta Fodor József vikárius
Bogdánffy Szilárd a mai Szerbia területén, a Torontál vármegyei Feketetón született 1911. február 21.-én. Anyja Welebny Aranka, apja Bogdánffy Ignác örmény nemes származású kántortanító volt. A temesvári piarista gimnáziumban szívta magába a papi hivatáshoz szükséges tudást és istenes lelkületet, így került a Nagyváradi Teológiai Akadémiára, majd három évre a Budapesti Központi Szemináriumba. Pappá 1934. június 29-én, Nagyváradon szentelték. Kora legkiválóbb professzorai képezték tanárrá a fiatal teológust, akire a teljes nagyváradi és szatmári magyar római katolikus ifjúság lelki élete bízatott a Trianon utáni, majd a II. bécsi döntést követő háborús időkben. Szent Angéla néven harmadrendet alapított Nagyváradon, a háború utáni tanárínség idején pedig a hittan mellett latinra, románra, franciára, matematikára és lélektanra tanította a diákok népes seregét.
– És Ő ebben a világban tudott szilárd lenni, lehet, hogy innen van a neve is és lelki biztonságot adni tanítványainak. Az emberek nagyon sok csúnyát láttak, kellett valami szép, valami felemelő. Az volt a legjellemzőbb rá, hogy a kamasz kölyök amikor ránézett, akkor az jutott eszébe, hogy jó volna jobb lenni. Ez volt az Ő titka – emlékezik egykori tanárára Toró Tiborné Závodszky Edit.
Később ugyancsak Budapesten védte meg Szinoptikus Apokalipszis címmel írt doktori disszertációját. 1947-től Scheffler János szatmári püspök és váradi apostoli kormányzó titkáraként aktív szervezője volt a partiumi teológusképzésnek. Olyan időszakban, amikor az egyház vagyonát elkobozták, iskoláit felszámolták, az egyházfőket és a papokat bebörtönözték vagy kényszerlakhelyre vitték. Nagybánya vidékén katakomba-teológiák jöttek létre.
– Gyulafehérváron baj volt, Ex lex lett az a teológia… harmadéves káplán voltam és azt mondta, vigyázz rájuk, oda is küldünk ilyen teológusokat, hogy tanuljanak, ellenőrizd, segítsd őket és aztán meglátjuk, hogy mi lesz később. Három volt Felsőbányán, reggel jöttek a misére, kosztolás, reggeli, ebéd, vacsora, közben pedig tanultak – meséli élményeit Galambos Ferenc, nyugalmazott prépost.
Ekkoriban hurcolták el és koholt perekkel elítélték Anton Durcovici jászvásári-, Márton Áron gyulafehérvári és Pacha Ágoston temesvári római katolikus püspököt, Scheffler János pedig a zsilávai börtönerődben végezte. Bogdánffy Szilárdot 1949. április 6.-án, Nagyváradon fogta el a Securitate és 1953-ig úgy tartották fogva magyar állampolgárként Románia legszigorúbb börtöneiben, hogy hivatalosan még csak letartóztatva sem volt. Hazaárulás címén ’53-ban ítélték 12 évi kényszermunkára. Élete tragédiája, hogy bár a perújrafelvétel sikerült és büntetését eltörölték, a szabadulást már nem érhette meg. A nagyenyedi rabtemetőben hantolták el, az itteni katolikusok helyeztek fejfát és virágot a sírjára, amely mégis az enyészeté lett. A temetőt kidózerolták a csontokat pedig ebben a kápolnában helyzeték, talán immár végleges nyugalomra.
 
Balla Tünde, Villányi Zoltán
Duna Televízió

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Mi hisszük, hogy Isten minden embert ugyanabból az anyagból teremtett, nem volt „selejtes masszája”, amiből egyes népeket, embercsoportokat formált. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Ma 2020. november 26. csütörtök, Virág napja van. Holnap Virgil napja lesz.

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

A Szentírás mondja

Nem csupán gondolati lények vagyunk, hanem test és lélek. Jézus mondta: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik őt szeretik.” [1Kor 2,9]
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube