Virrasztás nemzetünk lelki megújulásáért

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_sztistvan0001.jpg„Alapozd meg a tornyok szeretetét mert ők uralják a pusztaságot” Az Antoine de Saint-Exupéry Citadella című regényéből idézett gondolatnak augusztusban különös mondanivalója van Csíksomlyón számomra. Két jelentős egyházi ünnepet ülünk: augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepét, vagyis azt, hogy Szűz Mária testestől-lelkestől felvétetett a mennybe, augusztus 20-án pedig államalapító Szent István királyunkat.

A két ünnep nem idegen egymástól, de nem idegen Székelyföldtől sem. Szent István a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel a koronát, így lett Mária számunkra Magyarok Nagyasszonya. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a népünk Máriája legteljesebb módon az evangéliumok és a dogmák Máriája. Nem csak elfogadja azt amit az Egyház róla mond, hanem teljes mértékkel át is éli. Népünk Mária-élményének legalapvetőbb jegye: a bizalmasság és közvetlenség, amelyet nap mint nap megtapasztalhatunk a kegyhelyen. De népünktől nem idegen Szent István király tisztelete sem, hiszen számos templomban megtalálható a Szent Király szobra vagy – igaz, ritkábban – őt ábrázoló falfestmény, ugyanakkor számos erdélyi templom patrónusává is választották. Az erélyben megtelepedett ferences szerzetesek Szent István király oltalma alá helyezték az 1640-ben megalakult önálló erdélyi kusztódiát /örséget/ és az 1729-ben létesült erdélyi rendtartományt.
Szent István sziklára épített házat és hazát, amely állta és még inkább ma is állni akarja a sarat. Keresztény értékeinket, melyeket Szent István oly nagyon szorgalmazott, idegen ideológiák próbálják háttérbe szorítani. A hazugságot sokszor el kell mondani, hogy az ember átvegye. Pedig minden ország támasza a tiszta erkölcs. Sokak számára feleslegesnek tűnik, az egyéni szabadság jogainak mindenekfelett való jog hangoztatása, sokszor hangosabb mint a család, az otthon, a haza, a nemzet. Ezért e két szép, fentebb említett ünnepen imádkozzunk együtt a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária lábainál nemzetünk lelki megújulásáért, hazánkért, családjainkért, népünk jólétéért, amelynek szükségességét érezzük.
Imádkozzunk és engeszteljünk együtt:
Augusztus 18-én este 8 órától ima és engesztelő virrasztás lesz nemzetünk lelki megújulásáért a kegytemplomban. Ezen virrasztással belekapcsolódunk a budapesti Szent István bazilikában meghirdetett virrasztáshoz. Várunk a virrasztásra minden jóakaratú embert aki velünk együtt szeretne imádkozni nemzetünkért.
http://erikbarat.blogspot.ro