Március 15- i megemlékezés Szászvároson

b_300_300_16777215_00_images_stories_marciusi-ifj.jpgFőhajtás a nemzet hősei előtt

 

Vasárnap a szászvárosi maroknyi magyarság a református templom gyülekezeti termében emlékezet meg a magyar szabadságra.
Az ünnepségre az istentisztelet, illetve a szentmise után került sor, amikor a római katolikusok is átjöttek a közös megemlékezésre és ünnepi előadásra. Mivel az előző években a megemlékezés Kún Kocsárdról, a Szabadságharc legjelentősebb Hunyad vármegyei figurájáról, illetve a magyar oktatás későbbi mecénásáról, a közelben lévő Piski híres csatájáról, a magyarság szabadságszeretetét versbe öltő Petőfi Sándorról szólt, majd a forradalom hős asszonyai kerültek a megemlékezés középpontjába, idén magáról a szabadságharcról és annak hőseiről szólt a megemlékezés.
Az ünnepség elején Tomesc Katalin köszöntötte magyarul az egybegyűlteket, majd Menyhárt Rita románul. Szászvároson ugyanis nemcsak a helyi magyarok és a Dévárol érkezett vendégek ünnepeltek, hanem a helyi románság néhány képviselője is.
Az ünnepség fénypontja mégis az Árpádházi Szent Erzsébet gyermekotthon és a helyi iskola magyar tagozata gyerekeinek színvonalas verses-dalos előadása volt. Melyen a klasszikus, az egész Kárpát-medencében ismert március 15-i versek és dalok mellett a 93 éves Antal atya erre az alkalomra írt verseit is elszavalták. A kommunista rémuralom börtöneit is megjárt atya néhány éve Böjte Csaba atya meghívására Szászvárosra került. Öreg kora miatt sajnos nem vehetett részt az ünnepségen, amelynek zenei kíséretét, Menyhárt Ernő, az Árpádházi Szent Erzsébet gyermekotthon igazgatója biztosította gitárral – aki feleségével, Ritával együtt az ünnepség fő szervezője volt, ők készítették fel a gyerekeket. Rendkívül színvonalas volt az előadás, ami annál is dicséretre méltóbb, hogy a gyermekotthon ifjai között nem mind magyar, olyanok is vannak, akiknek szülei egyáltalán nem tudnak magyarul.
Végül, a szokásnak megfelelően gróf Kún Kocsárd és unokaöccse, Kuun Géza mellszobrainak megkoszorúzására került sor. A szászvárosi magyar oktatás nagy alakjainak mellszobrai ugyanis a református templom előterében találhatók. A koszorúkat Máté Márta, Hunyad megye főtanfelügyelő-helyettese, valamint Iosif Blaga PD-L-s parlamenti képviselő, Szászváros egykori polgármestere helyezték el. A román politikus immár évek óta együtt ünnepel a magyarsággal március 15-én.
Chirmiciu András
www.nyugatijelen.com