Misztériumjáték Déván

Budapesti előadás

Október 8-án, szombaton este 7 órakor a dévai "Nagyboldogasszony" templomban, és előtte 2-án a budapesti Kapucinus templomban (Fő utca 32):

ISTEN SZEGÉNYKÉJE

Misztériumjáték Assisi Szent Ferenc életéről

Előadják: a BUDAI BARÁTOK

ISTEN SZEGÉNYKÉJE

Misztériumjáték Assisi Szent Ferenc életéről

Előadják: a BUDAI BARÁTOK

Assisi Ferenc                                Paulini Levente

Guelfo lovag (Illuminátus testvér)          dr. Jakab Tibor

Capella testvér                              Galambos Csaba

Leo testvér                                   Hegedüs Ferenc

Egyed testvér                                 Zsömböly Lukács

Assisi Klára                                  Zsömböly Réka

Anya                                          Kopcsay Ágnes

Apa                                           Soltész Ferenc

Pápa                                          Zsidi Vilmos

Püspök                                        Tardy György

Diakónus                                      Kazatsay Imre

Kapuőr                                        Joánovits György

Ruffina                                       Pölöskey Krisztina

Alverna                                       Török Viktória

Krisztus hangja                               Halabuk József dr.

Narrátor                                      Farkass Péter

Rendező                                       Farkass Péter

 Külön köszönet az előadásban nyújtott segítségükért:

Dudásné Hausenblasz Cecília, Farkas Márton, Hausenblasz Máté, Kovássy Albert

Köszönjük BÖJTE CSABA testvér és a DÉVAI KÖZÖSSÉG megtisztelő meghívását!

Ismertető a darabról

 

Assissi Szent Ferenc (1182-1226) a nyugati kereszténység talán legismertebb, legnépszerűbb és legeredetibb egyénisége. Azt lehet mondani, hogy alakja napjainkig elevenen él, egyénisége és működése rendkívüli hatást gyakorolt mind a saját korára, mind az utókorra. A katolikus egyház szerzetesei a többségében az ő „reguláját” követik. Ez a népszerűség mutatkozik meg a róla szóló számos legendában is, amelyeket a „Fioretti” (Assissi Szent Ferenc Virágoskertje) című kötetben gyűjtöttek össze. S akkor még nem beszéltünk a képzőművészeti alkotások sokaságáról!

A bemutatásra kerülő „Isten szegénykéje” című darab műfaja misztériumjáték. Olyan dramatizált mű, amely Szent Ferenc életének legfontosabb eseményeit villantja fel, de mégis kerek egészet alkot: Megismerhetjük Francesco Bernardone elhivatását, hatását kortársaira az egyszerű emberektől egészen - az akkor valóban nagy világi hatalmat is jelentő - pápaságig. Bepillanthatunk az első „ferencesek” mindennapjaiba, megtudhatjuk mi az igazi boldogság, megismerkedhetünk a szent sebhelyek történetével.

Sajátos adalék, hogy a színdarabnak nem ismerjük az összeállítóját. Jelen sorok írója több mint két évtizeddel ezelőtt találkozott a művel először, azóta újabb és újabb nemzedékek adták elő töretlen lelkesedéssel és átéléssel. Nagy „Szent Ferencek”, „Ince pápák”, és „Guelfo lovagok” születtek emlékezetes előadásokon. S máig visszhangoznak sokak szívében a misztériumjáték befejező mondatai: „Áldás és békesség! Ez volt Szent Ferenc ősi «jelszava». Ez költözzék szívünkbe, hogy szellemét sugározni tudjuk testvéreinknek is. Úgy legyen!”

  -ZsV-