Többszörös ünnep a Tatárdombon

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_csaladok_napja-018.jpgÉvről évre növekvő érdeklődés mellett zajlik a székelyek győzedelmes csatájára való megemlékezés a Gyergyószárhegy határában lévő Tatárdombon, ahol az őseink előtt való tisztelgés mellett immár hagyományosan helyet kapnak a Székely Családok Napjának programjai is. A szombati eseményt egy újabb mozzanat tette ünnepélyesebbé: a Szárhegyen felnövekvő Bethlen Gáborról emlékeztek, fejedelemmé választásának 400. évfordulója alkalmából.

1658. szeptember elején, II. Rákóczi György fejedelemsége alatt a tatárok betörtek a Gyergyói-medencébe, ahol helyi székely asszonyok fogtak össze, hogy megvédjék magukat, szülőföldjüket. Az otthonukat védők legyőzték a tízszeres túlerőben lévő ellenséget. A győzelemre emlékeznek immár hagyományosan minden év szeptember első szombatján a Tatárdombon, és szintén hagyománynak számít, hogy Böjte Csaba ferences atya erre az alkalomra hívja meg az iskolakezdésre készülő gyerekeket, pedagógusokat, szülőket, hogy őseink bátorságából, összefogásából lelki megerősödést nyerjenek az új iskolai év kihívásaihoz.
Szeretetből, békességből lehet felépíteni Isten országát
A szombati ünnepség keretében tartott szentmisén Ferenc pápa felhívását olvasta fel Portik Hegyi Kelemen gyergyói főesperes, a jelenlévőkkel közösen imádkozva Szíria, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. A szeretet, a párbeszédkészség jelentőségére világított rá prédikációjában Böjte Csaba testvér is. Felidézve Jézusnak az ellene cselekvőkhöz való békés viszonyulását, rámutatott: mindannyiunknak meg kellene tanulni a megváltó béketűrését, valódi értelmében élni meg a szeretetet. Nemzetünk nagyjainak példája is ezzel az üzenettel bír – fejtette ki az atya, rávilágítva Erdély védőszentje, Szent László király, illetve Bethlen Gábor erdélyi fejedelem uralkodásának béketeremtő tetteire.
„Bethlen Gábor fejedelemsége alatt Tündérkert lett Erdélyből, mert nem a fegyverek, hanem a szeretet és a jóság uralkodott abban az időben (…). Adja Isten, hogy nagy fejedelmünk zászlaja ebben az évben szívünk előtt legyen, szemünk előtt lobogjon, és mi is a magunk zászlajára tudjuk felhímezni a feleségünk, a gyermekünk, a szomszédunk, a plébánosunk, a polgármesterünk jelképeit. Együtt, közösen győzhetünk, külön-külön csak elveszhetünk”– hangzott a prédikációban. Az ünnepi szónok fohászában kérte Istent, segítse a világ hatalmasait abban, hogy párbeszéd útján tudják megoldani a konfliktusokat, „hisz nem az a cél, hogy kiirtsuk egymást, hanem az, hogy együtt felépítsük Isten országát, amit csak szeretetből, békességből lehet felépíteni (...). Ne hagyjuk, hogy provokáljanak, hogy egymás ellen uszítsanak. Nekünk a szeretet parancsát adta az Isten, s mi döntsünk a szeretet mellett!” – hangzott a felhívás.
Abba kell hagyni az egymás elleni harcot
A megbékélés, a törődés, a szeretet fontosságáról szólt köszöntőbeszédében Borboly Csaba megyei tanácselnök is. Kifejtette: nemzetünk megmaradása, gyarapodása érdekében abba kell hagyni a magyar-magyar harcot, a bosszúállást. „Nem erdélyi magyar pártokat kell létrehozni, erősíteni, hanem a pártokat kellene valamilyen szempontból felszámolni. A párt csak egy rész. Nem hiszem, hogy a közösségünk részei egymás ellen kellene harcoljanak, feszültséget keltsenek. A közös érdek az, hogy a gyermekeink úgy tudjanak felnevelkedni, hogy megérje nekik itthon maradni” – fogalmazott Borboly, reményét fejezve ki, hogy a magyar történelmi egyházak közreműködésével sikerül előrelépéseket tenni a jó együttélés irányába.
A múlt üzenetét fogalmazták meg
Hogyan vált a Szárhegyen felnövekvő Bethlen Gábor olyan fejedelemmé, aki el tudta hozni Erdély aranykorát? – a témában Tamási Zsolt történész előadását hallgathatták meg a szombati ünnepség résztvevői. Györffy Gábor, Szárhegy alpolgármestere a Tatárdombon évről évre megrendezésre kerülő ünnepség jelentőségéről beszélt, a magyarországi Szarvas településről érkezett Emberöltő Alapítvány képviseletében Tóth Tamásné pedig a székely asszonyok és a fiatalok által vívott győzelem mai kornak szóló üzenetét fogalmazta meg: „A 21. században, bár tatár betöréstől félnünk nem kell, vannak olyan behatások minden közösség életében ami veszedelmesebb ezer tatárnál. A mostani asszonyoknak, fiataloknak az az első számú feladatuk, hogy megvédjék a családjaikat azoktól a betörésektől, amik észrevétlenül lopakodnak be az életünkbe.”
Megajándékozták a népes családokat
A Székely Családok Napja programjaként került sor a Gyergyói-medence településein élő nagycsaládok megajándékozására. Hargita Megye Tanácsa és a helyi önkormányzatok figyelmességei idén öt család összesen 38 tagjának szóltak. Gyergyószentmiklósról a hamarosan nyolc tagúra gyarapodó Vetési-Antal családnak járt a megtiszteltetés, ajándékban részesült továbbá a csomafalvi 9 tagú Bartalis család, a szintén kilenc tagból álló alfalvi Baricz család, a Vaslábon élő, 7 tagú Mezei család, illetve Újfaluból a 7 tagot számláló Ferenczi család. Az ünnepség hagyományos mozzanataként áldották meg, szelték fel és osztották ki a családok kenyerét, és mint minden alkalommal az idei tatárdombi ünnep résztvevőit közös ebédre hívták a szervezők.
Az egész napos rendezvény során felnőttek és gyerekek egyaránt jól szórakozhattak, kulturális, szórakoztató és játékos programok sokasága közül választhatta ki mindenki a kedvérevalót.
Az esemény szervezői: Dévai Szent Ferenc Alapítvány, Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont, Gyergyószárhegyi Polgármesteri Hivatal, Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ.
Pethő Melánia
www.szekelyhon.ro