SZENT BALÁZS ÁLDÁS

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_SzentBalazs19.jpgSzent Balázs püspök közbenjárását kérjük a torokbaj 
és minden más bajból való szabadulásért. 
Hitünk elűzi a félelmet, és megerősít az Isten követésében.
Urunk, Jézus Krisztus! Te megígérted, 
hogy a Benned hívőket jelek és csodák kísérik. 
Kérünk, Szent Balázs közbenjárására engedd megéreznünk 
ajándékozó jóságodat, és erősítsd testi-lelki egészségünket. 
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.'
Amen.