Boldog Új Évet Kívánok!

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szep_Termeszet_havasileg.jpgJóságodért hálából szeretettel kívánok Kegyelem teljes, Boldog Új Évet az alábbi gondolatokkal!!

Csaba t.

Anyánk az egyház, világunk gondjaira, bajaira, erkölcsi, szellemi, anyagi krízisekre meghirdette válaszként a Hit Évét!
Az előttünk álló 2013-as évben fontos lenne átelmélkednünk, hogy mennyire hiszünk a Jóistenben, teremtett szép világunkban, egymásban, önmagunkban, az alázattal kimondott bölcs szavak gyógyító, teremtő erejében, a szeretet végső győzelmében?
Most, karácsony ünnepének másnapján én megfordítanám a kérdést és azon elmélkednék el, hogy vajon Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus mennyire hisz, bízik bennünk, teremtő keze alkotásaiban?
Gyerekeinknek úgy meséltem el, hogy az adventi csendben Mennyei Atyánk megszólította szent fiát: Fiam, el kellene menni a földre, el kellene magyarázni az embereknek, hogy sokkal jobb békében, szeretetben élni, mint ellenségeskedni, háborúzni, áskálódni, egymásról rosszat mondani. Menj és tanítsd meg nekik a szeretet parancsát. Egyszóval menj, és váltsd meg a világot!
Jézus Krisztus igent mond a Mennyei Atyának, igent mond, mert hisz az emberiségben, bízik a teremtett világban, bennünk gyermekeiben. Hihetetlen bizalommal, szeretettel, karácsony estéjén emberré lesz. Nincsenek különleges óvintézkedések, lángpallosú kerubok, nincs  VIP- szállás. Önmagát a kezünkbe adja hatalmas hittel! Jézus bízik Máriában: majd ha éhes leszek ennem adnak, és ha fázni fogok József gondoskodik rólam. Döbbenetes ez a határtalan isteni bizalom, ráhagyatkozás az emberi nemre.
A fogadtatás elég fapados, hisz a betlehemi barlang nélkülöz minden komfortot, és mindjárt ott vannak Heródes katonái kik a kis Jézus életére törnek. Menekülni kell! Jézus tanítja nekünk a szeretet parancsát, és mi emberek nagyon gyenge tanulók vagyunk. Mennyi megaláztatás, bántódás éri a mi Urunk Jézus Krisztust! Az emberek elkezdik mondani róla, hogy ördöge van, megháborodott, hogy utcanőkkel jár, felviszik egy magas hegyre, hogy letaszítsák, sokszor még közvetlen munkatársai is hitetlenül hátat fordítanak neki. Ő maga, Jeruzsálem falai előtt térdre borulva, sírva vallja be, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint kotló a csibéit, de ti nem akarjátok.
Milyen jó, hogy Jézus saját nehézségeit látva nem azt mondja, hogy ha nem megy akkor ne erőltessük, hanem virágvasárnapján bevonul Jeruzsálembe és szeretettel, jósággal, újból megpróbálja összegyűjteni az emberiséget. Sajnos nincsenek ott a nép elöljárói, ők hatalmukat féltve Jézus életére törnek. Nagycsütörtök estéjén Jézus mondhatta volna a Mennyei Atyának: "Nézd, kenyeret szaporítottam nekik, sok csodát is tettem, prédikáltam, de ezek nem hallgatnak a szép szóra, én elmentem!" Milyen jó, hogy Jézus nem veszíti el a hitét az emberiségben, sőt még nagypénteken a kereszten, tenyerében a hatalmas szeggel is bízik bennünk: "Atyám bocsáss meg nekik, hisz nem tudják mit cselekszenek."  És Húsvét hajnalán ugyanazzal a töretlen hittel, bizalommal szól Jézus Mária Magdolnának: Menj, szólj a tanítványoknak, találkozunk Galileában és folytatjuk ott, ahol abbahagytuk!
Jézus Krisztus bízik az emberiségben, hisz a teremtett világban, benned, bennem, mindannyiunkban! És ez a hit, ez a bizalom nem inog meg a nagycsütörtökök, nagypéntekek véres kegyetlenségében, Ő bízik bennünk.
Mindannyian Krisztus képére és hasonlatosságára születtünk. Milyen jó lenne ha ott ragyogna mindannyiunk arcán Krisztus hegyeket mozgató, hatalmas hite, ha mi is azzal a végtelen jósággal, bizalommal tudnánk egymás felé és a Mennyei Atya által ránk bízott feladatok felé fordulni. Alázatos szeretettel imádkozom, hogy e semmitől meg nem hátráló isteni hit áradjon ki  2013-ban a "Hit Évébe", mindannyiunk életébe. Azzal a hittel vállaljuk feladatainkat, munkánkat, mellyel Jézus Krisztus vállalta a boldogság útjára vezető szeretet parancsának a meghirdetését!!
Kisebb testvéri szeretettel kívánok nagycsaládunk minden tagjának cselekvő, élő hitet és Istentől megáldott boldog új évet!!
Csaba t.
Déva, 2012 december 27.