2. Állomás - Tudatos tanulással, önmaga képzésével készül hivatására.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/23400bc.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/23400bc.jpg'

23400bc.jpgDicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben, most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

A 15 éves fiatal, nagy lelkierővel veti magát a tanulmányaiba. Sajnos, a kolostor vezetősége belesodródik a kor politikai csatározásaiba, így a zavartalan lelki békességért és a tanuláshoz szükséges csendért, a fővárosi kolostorból  áttelepül a coimbrai Santa Cruz kanonoki kolostorba. Itt zavartalan békében készül a szolgálati papságra, hogy életét Istennek és embertársainak szentelhesse.

Elmélkedés:
Az ember nem egy statikus entitás, egy gránát tömbből született örök világ, hanem egy dinamikusan változó, kibontakozásra képes, de elsorvadásra is hajlamos lény. A föld porából születtünk, de létünk felső határa a Végtelen. Arra születtünk, hogy történelmi korokba ágyazott feladatainkat, azon a földön melyből vétettünk, megoldjuk.
Gondolataink, szavaink, tetteink visszahatnak ránk. Világunkat formálva önmagunkat formáljuk, jóságból, szeretetből vállalt tetteink, erőfeszítéseink kitágítják értelmünket, szívünket, forrásokat fakasztanak bennünk, egy új világ kapuit tárják elénk. Isten adta szép  feladatainkat megoldva, kibontakozzunk, felnőjünk oda, hogy az Úrral egy asztalhoz ülhessünk. A kényelmes lustaság, a bűn elsorvaszt, behavazza virágos kertünket, szétrágja bontakozó jellemünket, önmagunk számára is utálatossá tesz. A mi Urunk Jézus Krisztus harminc évig türelmesen készült, míg eljött az az óra, melyben a mennyei Atya hangját hallatta: „Íme az én Szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Szent Antal is, Isten adta szép feladatának elvégzésére, tanulmányai kitartó, komoly végzésével készült, melynek végén kiváló eredményei feljogosították, hogy elinduljon, és másokat is vezessen a Végtelen felé.
Könyörögjünk:
Urunk Istenünk, Szent Fiad türelmét kérjük, hogy  kitartó alázattal járjuk hosszan a felkészítő tanulmányi éveket, feladataink jó elvégzésére.
Szent Antal példájára segíts, hogy mi is hosszan tartó képzésünk megannyi vizsgáját, feladatát, szorgalmas alázattal, eredményesen letegyük. Az iskola padjaiban a lehető legjobban felkészüljünk arra, hogy korunk kihívásaira, igaz, érthető, világos válaszokat adhassunk.
Tanulmányaikat végző fiatalokért, Jézus Krisztus szavaival így imádkozunk: Miatyánk......