Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal-sirjanal/viewsize/1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal-sirjanal/viewsize/1.jpg'

Bővebben: 9. Állomás - Máig köztünk él jóságos szeretete,  gondviselő jósága.Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

1231. június 13-án alig harminchat évesen hal meg, sírjánál számos csoda történik, így halála után alig tíz hónappal, IX. Gergely pápa szentté avatja. Tisztelete töretlen az évszázadok alatt, így 1946-ban XII. Piusz egyháztanítóvá  nyilvánitotta, személye mindannyiunk számára példakép, tanítása útmutató a XXI. század embere számára is.

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/sta01024.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/sta01024.jpg'

Bővebben: 8. Állomás - Hisz az Oltáriszentségben szívünkbe  költöző Istenben.Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

Missziós munkája olyan eredményes, hogy tömegek térnek vissza az egyházba. Elöljárói akaratából Franciaországba megy, és itt is érvel, buzdít, lelkesít. Mély istenhitéből, imádságos szeretetéből rengeteg csoda fakad, „áldott békeszerző” ahogyan sokan nevezik. Az embereket vissza vezeti az élő, szerető Istenhez. Munkáját a legfelső körök is elismerik: „Azt akarom – írja maga Szent Ferenc, – hogy a testvéreknek tanítsd a szent teológiát”.

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/23400q.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/23400q.jpg'

Bővebben: 6. Állomás - Bátorság lelke!Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

Elöljárói 1222 nyarán Forliba küldték, itt mivel senki nem készült fel egy előadás megtartására, végül a fiatal papot kérték, hogy néhány gondolattal buzdítsa a társait, elöljáróit. Teljes szerénységgel, alázattal kezdett beszélni Szent Antal, de oly nagy szeretettel és bölcsességgel, hogy a beszéd végén  elöljárói kinevezték felső Itáliának szónokává.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

Alázatos Antal testvér elindul, faluról-falura jár megváltó Mestere példájára, és szeretettel hirdeti, az életünk minden kérdésére választ adó krisztusi evangéliumot. A legelhagyatottabb, elesett emberek előtt, vagy a gőgjükben felfuvalkodott bűnösök előtt is ugyanazzal a szeretettel és jósággal beszélt Isten igéjéről. Egyik beszédét hallgatva IX. Gergely pápa, a: „Szentírás Szekrényének” nevezte Antalt.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/img_3367.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/img_3367.jpg'

Bővebben: 5. Állomás - A szolgáló  szeretet útján!Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

Antal, Isten nevében útra kel, de az Úr egy súlyos betegséggel megállítja a vértanúságra vágyó  fiatalt. Hosszú hónapokra betegágyhoz köti Marokkóban a szenvedés, majd mikor szülőföldjére akar hajózni, a vihar Szicília partjaira sodorja a lázas beteget. Részt vesz az 1221-es Assisi melletti káptalanon, ahol a 3.000 ferences közül senki nem ismeri őt, így egy eldugott kis Észak-Olaszország-i remeteségbe kerül Montepaoloba, hogy a testvérek segítségére legyen a házimunkákban.

 

1. oldal / 2