9. Állomás - Máig köztünk él jóságos szeretete, gondviselő jósága.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal-sirjanal/viewsize/1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal-sirjanal/viewsize/1.jpg'

1.jpgDicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

1231. június 13-án alig harminchat évesen hal meg, sírjánál számos csoda történik, így halála után alig tíz hónappal, IX. Gergely pápa szentté avatja. Tisztelete töretlen az évszázadok alatt, így 1946-ban XII. Piusz egyháztanítóvá  nyilvánitotta, személye mindannyiunk számára példakép, tanítása útmutató a XXI. század embere számára is.

 

 

Elmélkedés:
Életünk a semmiből jön és a végtelenbe tart. Isten képére és hasonlatosságára születtünk, és ha alázattal, szeretetben felnövünk hozzá, akkor az Úr határainkat hihetetlenül kitágítja. Csodálatos az a hivatás, melyet Isten megoszt szentjeivel, kik nem csak földi létükben éltek szolgáló szeretetben, hanem haláluk után is, az örökkévalóságból, a földi lét határai között vándorló embereknek védőszentjei, társai lehetnek. Millió ember egybehangzó tapasztalata, hogy Szent Antal, bár földi mivoltában nem él köztünk, mégis kisebb testvéri alázatos jelenléte érezhető. Az Egyház tanítása alapján, ha tetteink miatt nem is érdemeljük meg segítségét, mégis kérhetjük gondviselő közbejárását a végtelen Istennél. Csodálatos, hogy a jó Isten nemcsak a létet osztja meg velünk szeretetből, hanem a szeretetéhez felnövő lelkekkel a hatalmát, világot kormányzó, gondoskodó uralmát is. Szent Antal felnőtt  Urához, ezért ő már nem csak példaképünk, hanem védőszentünk is lehet, kinek hathatós segítségét megtapasztalhatjuk. Barátságát, jóságos segítségét nem csak kérhetjük, hanem az ajándékozó Isten akaratából meg is tapasztalhatjuk. Legszebb álmaink megvalósításában, vagy életünk áttörhetetlen falai előtt, reménytelen helyzeteinkben merjünk erőt, segítséget kérni Szent Antaltól.
Könyörögjünk:
Páduai Szent Antal, szeretettel térdelünk elődbe gyermekeinkért, tanuló ifjúságunkért, hogy békében, egészségben megtalálják hivatásaikat, és  megtudják hozni életre szóló döntéseiket. Járj közben a Kárpátmedence magyar főiskolásaiért, egyetemistáiért. Tanulmányaikban legyen hathatós anyagi támaszuk, Biró Antal atyának a te tiszteletedre létrehozott alapja.
Szent Antal közbenjárásával, diákjainknak támogatásáért így imádkozunk: Miatyánk....