8. Állomás - Hisz az Oltáriszentségben szívünkbe költöző Istenben.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/sta01024.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/sta01024.jpg'

sta01024.jpgDicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

Missziós munkája olyan eredményes, hogy tömegek térnek vissza az egyházba. Elöljárói akaratából Franciaországba megy, és itt is érvel, buzdít, lelkesít. Mély istenhitéből, imádságos szeretetéből rengeteg csoda fakad, „áldott békeszerző” ahogyan sokan nevezik. Az embereket vissza vezeti az élő, szerető Istenhez. Munkáját a legfelső körök is elismerik: „Azt akarom – írja maga Szent Ferenc, – hogy a testvéreknek tanítsd a szent teológiát”.

 

 

Elmélkedés:
A hitetlenség kilúgozza szívünket, magányosak leszünk. Pedig senki sem lakatlan sziget. Nem kell hegyeken átkelnünk és tengereket megjárnunk, hogy a végtelen szeretettel találkozzunk, mert szívünk ajtajánál ott áll az Úr és zörget, szeretne betérni hozzánk, együtt lenni velünk. Élő hitünk, imádságos szeretetünk kitárja ezt az ajtót, és Istenben társra találva, megvalósíthatjuk önmagunkat és legszebb álmainkat. Ő  látható módon is szeretne társunk lenni, az Oltáriszentségben, szeretetből egy falat kenyér lesz és közénk jön a szentmise áldozatban. A keresztény ember nem bukdácsol magányosan a feneketlen sötétben, hanem az élő hit világánál, az Oltáriszentségben köztünk lakó Jósággal táplálva a lelkét, halad alázattal az örök boldogság felé. Társainkkal az Egyházban  ünnepeljük Krisztus születését, hisz minden szentmise Karácsony éjszakája, a templomunk a betlehemi barlang, hisz ugyanaz az Isten lett karácsonykor gyermekké, ki a szentmisében kenyérré változik, és mi ugyanazzal az alázattal borulunk a szentség elé, mellyel borultak a kisded elé a pásztorok és a napkeleti bölcsek.
Könyörögjünk:
Add meg nekünk Urunk az élő  hit ajándékát, mellyel alázattal átölelhetünk, megfoghatjuk kezedet, hogy elvezess önmagunkhoz és önmagadhoz. Az élő hit, általad lakott drága vidékké teszi szívünket, és életet lehel az évezredes szentírásba. Az Oltáriszentségben Veled találkozhatunk, és hívő embertársaink nagycsaládjában – Egyházunkban –, otthonunkra lelünk.
Élő hit ajándékáért így imádkozunk: Miatyánk......