Isten kegyelméből megint hosszan jártam a házaink nagy részét.

Mint egy jó kemény meccsen - ahogy szokott lenni, - kaptunk is, de Istennek hála rúgtunk is gólokat. Őszinte alázattal elmondhatom, hogy ebben a tanévben sokkal több pontot sikerült szereznünk, mint amennyit vesztettünk.


Kisiratosra átköltözött Hegyi Melinda. Úgy tűnik, hogy a kedves Detti nevelőnővel jól egyeznek, a gyerekek is szeretik. A szakács bácsi is bevált. Egy szép rádióriport volt velük a temesvári adón, jó volt hallgatni őket. Itt a fásszín, raktár átépítése kellene a nyáron megtörténjen. Lehet, hogy még egy esküvő is össze fog jönni itt (?!), na de ezért csak imádkozni lehet, én örülnék neki.
Zsombolya: Piroska a húgával és a kedves Zsófia önkéntes nevelőnővel szépen boldogulnak. Bent a házban is, de kint az udvaron is szép rend fogadott. A gyermekek aranyosak, tanulnak, szépen faragnak. Ezért is szeretnénk nekik egy fafaragó tábort szervezni Korondon a nyár folyamán, ahol egy igazi, szép székelykaput faragtatnánk egy mester emberrel, melyet az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban szeretnénk felállíttatni az ősz folyamán, hálából azért a sok ajándékért, melyet az anyaországi testvéreinktől kaptunk az évek során. 

Dévai házunkban is zajlik az élet, folyamatosan történik valami. Most a marosillyei kastély parkját építjük át, kedves magyarországi testvérek segítségével. Isten fizesse a jóságukat, segítőkészségüket. A mi nagyobb gyerekeink is kint vannak, folyik a munka, növényeket ültetünk. Igazán szép, a nagy fejedelemhez, Betlehem Gáborhoz méltó környezetet sikerül kialakítani, csak bátorítani, hívni tudom az erre járókat, hogy nézzék meg ezt a kis történelmi ékszert. Szeretnénk május 24-én a szokásos délerdélyi találkozónkat, szövetségkötésünket az életért itt megtartani.

Déva másik nagyon fontos, ez évi projektje a fogászati és az orvosi rendelők felújítása és hivatalos engedélyeztetése. Szeretnénk e négy helyiséges tömbházlakásban egy jól felszerelt fogorvosi rendelőt és egy általános orvosi rendelőt kialakítani, két szép vendégszobával, hogy a szeretetből hozzánk jövő, gyermekeinket vizsgáló, gyógyító orvosoknak legyen hol megszállniuk.

Petrozsényi házunkban vagy négy osztályteremben a fa gerendázat eléggé ingatagnak tűnt, mérnöki felügyelettel sikerült szépen megerősíteni a födémeket. Most a napokban az épület emeleti részét - a biztonság kedvéért - vas gerendákkal össze kellene kötni, majd elkezdődhet az épület külső pucolása, festése, majd az udvar széppé tétele, burkolása. Hiszem, hogy ha sikerül kívülről is olyan széppé tenni, mint amilyen a belseje, akkor a Jézus Szíve otthon talán a Zsil-völgye egyik legszebb épülete lesz. 
Szászvárosi otthonunk a szép kertjével egy kis oázis számomra. Jó ott megállni, egyszerűen lenni. Szépen alakul az óvoda alatt a kis kápolna is, remélem, hogy a következő tanévben, már a kis óvodásaink ott imádkozhatnak támogatóinkért, és természetesen a Szent Erzsébet otthont vezető, kedves házaspár születendő második gyermekéért is. 
Gyulafehérvári otthonunk manzárdrésze szépen elkészült. Egy nagyon kedves németországi támogatónk jóvoltából közelebbről be is fogjuk tudni bútorozni, felszerelni mindazzal, amire a működéshez szükség van. Azt csak reméljük, hogy Fehérváron 2008-2009-es tanévben már két szociális család fog működni, de az már biztos, hogy egy gyerekkel többen lesznek, mert a nyári vakáció elejére várja a negyedik babát a kedves Böjte nevelő házaspár. 
Torockói házunkban nevelő váltás volt. Tamás Márta családi okokból haza költözött a lányához Székelyföldre. A ház vezetését ideiglenesen a tanév végéig Varga Gizellára bíztuk. Egyik legszebb házunkba szeretnénk egy nagyszerű házvezetőt találni a nyár folyamán, lehet pályázni!!! 
Kolozsvári házunkban sokan vannak kis helyen, és talán ez is az oka annak a nagykamaszos festői környezetnek, mellyel az utóbbi alkalmakkor fogadják az őket meglátogatókat. Sajnos egyesek nem veszik ki a részüket a közös teherviselésből, és ezért most így nyilvánosan is őket megpirongatom, hátha elgondolkoznak, és nekem nem fog kelleni velük szemben komolyabb lépéseket tennem. Minden esetre van egy nagyon jó hír Kolozsváron: egy nagylelkű néni jóvoltából kaptunk egy szép kertes házat, melyet szeretnénk 20 lány számára felújítani. Ehhez szükséges, de lehetséges is, a padlástér beépítése, fürdőszobák kialakítása, és a meglévő nyári konyhát átalakítani. A jó Isten a Budapesten tanuló norvég diákokban küldött egy nagyon lelkes segítő csapatot, így szívből remélem, hogy egy nagyon szép környezetben kezdhetik majd ősszel a nagylányaink az új tanévet. A meglévő ház megmarad a fiúknak, melyben remélem majd szép rendet fognak tartani. 
Nagyszalontán úgy tűnik, hogy különösebb zökkenő nélkül beindult a második otthon is - a Szent Domokos ház - a régi kaszárnya épületében. Itt Istennek hála szépen folynak az építkezések, a második két lakrészes épület is lassan elkészül. Az udvar is szépen alakul, ültettünk fákat, most szeretettel nézzük, hogy megélnek-e? Úgy érzem, hogy bizalommal nézhetünk itt is a jövőbe, Isten által küldött támogatóink jóságos szeretete feljogosít arra, hogy higgyük, hogy ősztől újabb 20 bajban lévő, kopogtató gyerek előtt tudunk ajtót nyitni szolgáló szeretettel. Mindnyájatokat kérlek, hogy imádkozunk Tarsoly Hildáért, és az ő nagyszalontai családjáért. 
Gálospetriben a házba már beköltözött felelős pedagógusnak a kedves Jungvert Erikának az édesapja és elkezdte a ház bebútorozását, lakhatóvá tételét. Erikának a lakodalma most április 26-án lesz. Őket is imádságos szeretetetekbe ajánlom. Szívből remélem, hogy az emeletes ágyakat, a konyhát május elejéig sikerül beszerezni, és felszerelni, így az arra járókat nemcsak fogadni, de elszállásolni is tudjuk. A ház második munkatársa is lassan megérkezik - az árkosi anyaotthonból. Ennek a háznak, mivel protestáns vidéken van, a Szentháromságot választottuk névadó patrónusul. Már az idén, május 18-án, vasárnap, egy ünnepélyes szentmisével felszenteljük a gálospetri otthonunkat. Ünnepségünkre sok szeretettel meghívjuk a barátainkat, támogatóinkat. Adná a jó Isten, hogy olyan szép, erős szeretet kösse össze ennek a háznak minden lakóját, amilyen a Szentháromság belső életét betölti. 
Szovátán, hála Istennek, a mindennapok normális mederben folynak. Úgy látom, hogy a kezdeti gyermekbetegségek után a munkatársak most már nem csak lelkesedésből, hanem céltudatos, őszinte emberi szeretetből nyújtják egymás felé a kezüket. Sikerült náluk nekem is két szentmisét tartani az elmúlt napokban, elmélkedéssel, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetést a nagyobb diákokkal. Jó volt velük lenni. Egyetlen komoly gond a kedves könyvelőnk, Vilma néni betegsége: a napokban műtötték meg, szeretettel ajánlom öt az imáitokba. 
Szárhegyen is szépen növekednek a gyerekek. Szeretnénk az itteni házunkat is kívülről szépen felújítani. De emellett a munka mellett egy nagyon szép és fontos terv körvonalazódik Szárhegyen. Az ottani Ferences Kolostor visszakapott az államtól egy több mint 30 hektáros nagyon szép területet a fő út mellett, melyen egy történelmi emlékhely is van, az úgynevezett Tatárdomb. Ezen a helyen az 1661-es tatárbetöréskor a helybeli székelyek eredményesen szálltak szembe a vidékre betörő tatárokkal. Ennek a bátor, önvédelemből vívott eredményes csatának állítottak itt egy emlékoszlopot. Alapítványunk fontolgatja, hogy itt, ezen a területen jó lenne egy szép, jól átgondolt keresztény táborozó helyet kialakítani. Úgy gondolom, hogy a természethez közeli kirándulások, táborok mindig is fontos szerepet töltöttek be a gyermekek és a fiatalok szellemi, lelki, fizikai fejlődésében. A gondolat megfogant, felröppent, szeretettel várnám a tanácsokat, hozzászólásokat, hogy összefogással egy szép ferences táborozó helyet tudjunk kialakítani, természetesen nemcsak az alapítványunk gondozásában lévő gyermekek számára, hanem mindazoknak, akik ide szeretnének jönni nyaralni, táborozni.
Csíkszeredában igaz, hogy csak két lakója van a kis három szobás otthonnak, de minden arra járót szeretettel biztatok, hogy az Albert atya házunkat keresse fel, látogassa meg. Galací Emőke, aki főiskolás diákunk és munkatársunk is, biztos, hogy nagy szeretettel fogja fogadni a látogatókat. Szeretnénk kialakítani ebben a városban - mivel talán Erdélyben itt van a legnagyobb kínálat középiskolákból, - egy komoly kollégiumot a napközikből és a kisebb otthonokból kikerülő IX.-XII.-es gyerekeknek. Szeretettel ajánlom imáitokba ezt a számomra igen fontosnak tartott célt. 
Tusnádfürdői házunk folyamatosan szépül, és nem csak a köveiben, hanem a gyermekeinkben, munkatársainkban is épül. Jó volt velük lennem az elmúlt napokban. A ház életét két kedves nevelőnk kölcsönös szerelemből kötött házassága ragyogta be. A gyermekek, kollégák mindannyian örömmel vettünk részt a Szent László otthonban kötődött ismeretségből kibomló szerelem oltár előtt való házasságkötésénél. Isten áldja és őrizze meg szép szerelmüket. Május elején szeretnénk a szokásos éves férfi Szent Józsefi lelkigyakorlatunkon együtt imádkozva, dolgozva, még szebbé tenni ezt az otthont. Férfiakul szeretnénk kialakítani, berendezni egy kápolnát Erdély talán legjobban tisztelt szentje, Szent László király tiszteletére. Erre a rendezvényre lelki nagycsaládunk minden férfitagját szeretettel várjuk. Kolozsvári Tibornál kell jelentkezni. 
Gyimesbükkön elkészültünk a munkálatokkal. Kedves ír támogatóink jóvoltából reméljük, május elejéig sikerülni is fog az otthont felszerelni, bebútorozni. Munkatársaimmal, és a ház vezetőjével, Ciubotáru Györggyel úgy gondoltuk, hogy a harmadik Isteni személyt, a Szentlelket kérjük meg ennek a háznak a védelmére, vezetésére. Szeretnénk, ha az idei pünkösdkor, május 11-én, imáinkra leszállna erre a házra is az életadó Lélek, hogy Erdély határainál élő gyimesi, és moldvai bajban lévő gyerekeknek, ha szükséges, legyen hova segítségért bekopogtatniuk. Ünnepélyes házszentelésünk az ezer éves határ mellett lévő kis kápolnában bemutatott szentmisével kezdődne, délelőtt 11 órától, melyre mindnyájatokat szeretettel várunk. 
Árkosi otthonunkban öt szép kisbaba simul az élet mellett döntött anyukák karjaiba. A kedves nővérek nagy szeretettel próbálják a ház minden gondját, baját Isten dicsőségére szépen megoldani. Német támogatóink segítségével reméljük, hogy sikerülni fog befejezni a nővérek otthonát, hogy így a mostani ház teljes egészében a kismamák otthona lenne, és így akár meg is duplázhatnánk a befogadott anyukák számát. 
Kovásznán az élet konszolidálódott, kialakultak szépen a kapcsolatok, a gyermekek ráálltak, de rá is szoktak arra az útra mely őket a becsületes felnőtt korba viszi. Úgy éreztem ottjártamkor, hogy sínen, jó sínen van ez a ház. Minden alkalommal, mikor jó szerencsém hozzájuk visz, örömmel és hálatelt szívvel jövök el tőlük. Isten áldása legyen a ház minden lakóján. 
Fent a hegyek között van Székelyvarság. Itt is működik egy szép három szobás lakásban egy kis otthon, mellette egy húszfős napközivel. Itt is a kacagó gyermekek koronázzák meg útkeresésünket, erőfeszítéseinket, melyeknek még nem értünk a végére. De hiszem, hogy itt is, ha türelmesen, szépen megyünk előre, Isten, népünk számára gyümölcsök fognak teremni.
Nyárád menti napközijeink, iskolaházaink szépen virágoznak. Minden munkatársam hiszem, hogy szépen dolgozik, de különös csodálattal vagyok a kedves Anikó néni, a nyárádremetei nevelőnk iránt. Háza lassan egy komoly intézetté fejlődik. Itt negyven gyermek számára nagyon szépen alakul a polgármesteri irodától 50 évre megkapott hajdani rendőrségi épület. Egy nagyon szép konyhát, ebédlőt sikerült kialakítani, kamrával felszerelni. A fürdőszoba, tanulószoba, és egy vendégszoba felújítása még hátra van, de így is minden elismerést megérdemel az a hősies munka, amit az ottani két munkatársam végez a sok kis kacagó gyermektől körülvéve. 
Sóvidéken lévő öt napköziotthonunk közül Sófalván sikerült egy példaértékű iskolaházat kialakítani, Margit nevelőnő felügyelete mellett. Angol és kanadai vendégek látogatták meg a házat, és nem csak szeretettel, hanem a tovább lépéshez szükséges anyagiakkal is megajándékozták az életmentő munkát, így reméljük, hogy mihamarább lesz szép új fürdőszobájuk melegvízzel. Külön köszönjük annak a magyarországi vállalkozónak a jóságát, aki az egyik, öreg nagymama által fenntartott családot egy nemrég már meg is borjazott tehénnel ajándékozta meg. 
Udvarhely környékén immár kilenc napközi működik, máréfalvi központtal. Itt szépen haladunk az építkezéssel. Június 14-én, szombaton szeretnénk ezt a negyven gyerek számára kialakított otthont felszentelni. Nem ellentmondás, hogy tanévvégén szenteljük az iskolaházunkat, mert ezek a kis intézmények egész évben kell, hogy működjenek, azt tartjuk: a nevelés egy olyan virág, melynek az oktatás csak egyik szirma. A két nevelőnő szerre kiveszi a szabadságát, de az iskolaház a nyári vakáció alatt is nyitva tartja az ajtaját, mert gyermekeinket szeretnénk mindarra megtanítani, ami a székely gyermeket felnőtt, vidám, akár a jéghátán is megélő igaz emberé teszi.
A Gyergyói medencében most már közel 10 napközi csoport működik, a szárhegyi Csergő Hajnalka vezetésével. Ezen a vidéken Gyergyóhodoson, és Galócáson fogunk még ebben a tanévben egy-egy napközit beindítani a helyi plébános kérésére. Hodoson a helybeli szép, üres kántori lakást engedte át a plébános a gyerekeknek. A szükséges javításokat el is kezdtük, és ez a szép Maros-parti otthon hisszük, hogy nagyon szép ékköve lesz az iskolaház programunknak. 
Tusnád vidékén is feltűnt az első fecske, megszületett az első iskolaház. Bükszádon a helybeli iskolaigazgató befogadott a kultúrház egyik termébe. Az a szeretet, nyitottság, mellyel mellénk álltak a felnőttek, és amellyel jöttek a bajban lévő gyermekek, hiszem, hogy feljogosít arra, hogy higgyem, hogy itt is Alapítványunk munkatársai szép eredményeket fognak elérni az élet szolgálatában.
Háromszéken az első lépéseket napközis szolgálatunkkal Esztelneken tettük, és egyszerre két csoportot (40 gyerekkel) is létrehoztunk, a helybeli igazgató úr kérésére. Ez a napközi Kovásznához tartozik, és hiszem, hogy Kolozsi Noémi vezetésével szépen fel fog virágozni ez a kezdeményezés. 
Arad vidékén is három kis napközi otthon indult be, imádságos szeretettel kísérjük figyelemmel az ottani munkatársaink erőfeszítéseit. Hiszem, hogy ők is a rájuk bízott gyermekeket lépésről lépésre közelebb fogják vinni az élő Istenhez, és a becsületes, felnőtt, nagykorú élethez. 
A szép szeretet csodái kísérik jó szándékú, szerény erőfeszítéseinket, melyekért egyedül, Isten nagyságát, szeretetét áldjuk. mindenért hála és köszönet. Külön köszönöm, hogy olyan sok ember simul bele Isten árvákhoz, kicsinyekhez lehajló akaratába, és segít, hogy egyetlen gyermek se vesszen el szép szülőföldünkön, Erdélyben. Gyengeségekért, tévedésekért, és a sok-sok figyelmetlenségért elnézést kérünk. Sokszor biza egy-egy jó szándékú, felénk adományt nyújtó kezet figyelmünk elöl tévesztünk, vagy elfelejtünk hálát adni, köszönetet mondani. Szívből remélem, hogy jóságotok mellett irgalmatok is olyan nagy, hogy ezeket a gyengeségeket megbocsátjátok nekünk. 
Kisebb testvéri szeretettel, cs.t.