2002 Karácsony

Sokat gondolkodtam, hogy mit is kérjek a Jóistentől karácsonyi ajándékként az én nagy családom számára. Számotokra kedves gyermekeim, akiket Isten biztatására befogadtunk s nektek munkatársaim, akik akár itt Déván és Szászvároson munkátokkal, vagy a világon szanaszét anyagi vagy imádságos segítséggel társaim vagytok Isten országának építésében.

 

Valami olyat szeretnék kérni, ami nagyon fontos. Amire nagy-nagy szükségünk van e földi vándorlás idején. Nehéz dönteni, hisz sokfélék vagyunk. Családunk legkisebb gyermekei, Anna és Amália még bizonytalanul totyognak a második életévük felé, de ott van a kedves Zsuzsi néni, meg az ausztriai Laab in Waldei nagytatánk, akik szapora léptekkel közelednek a századik életévük felé.


Nagy családunkhoz tartoznak olyanok is, akiket egyetlen szál bugyiban fogadtunk be, de vannak olyanok is, akik Isten kegyelméből nagyon gazdagok. Vannak, akik betegek, akik még soha nem álltak saját lábukra, mint a dévai iskolánkban tanuló IX. osztályos Ferenc. De vannak virágzó, fiatal, szép, egészséges társaink is. Mi az, amire mindnyájunknak egyaránt szükségünk van.


Én mindnyájatok számára az élet Urától az élő hit ajándékát kérem.


Mit jelent számomra az élő hit? Hogy jobban megértsük, szemléljük a napkeleti bölcseket, akik látnak valamit, szívükben parázslani kezd a több, a szent, az igaz utáni vágy. Leteszik a munkájukat, megszakítják mindennapi rohanásukat és útra kelnek. Az ismeretlen útra lépnek, nem tudják, hogy mit is keresnek, de látják a szokatlan kozmikus jelenséget, s értelmükre hallgatva elindulnak a végtelen felé. Nekik nem jelent meg az angyal, nem misztikus élmény alapján kelnek útra. A természet titkait fürkészve többet, jobbat akarnak. Ehhez úgy keresnek segítséget, hogy a józan emberi értelem indítására betérnek Heródes udvarába. Útbaigazítást kérnek és kapnak Heródes tudósaitól, udvari papjaitól.


Félelmetes! Ezek az udvari papok ismerik az írásokat, mindent tudnak: „Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.” (Mt 2. 5-6) Ismerik az üdvözítő igazságot, de nem kelnek útra. Útmutatásuk alapján a pogány tudósok (napkeleti bölcsek) átölelhetik Betlehem barlangjában az Istent. A felvilágosítást adók nem kelnek útra, nem ragyog rájuk Isten arca. Mennyire nem elég tudni a hitet. Mindent tudhatunk Istenről, a szeretetről, de ha nem kelünk útra, ha nem lépünk a szeretet útjára, többet akaró vágytól vezérelt szívvel, hogy megleljük a magunk betlehemi kisdedét, elveszünk.


Mit jelent ma úton lenni? Se én, sem más, nem tudhatja, nem látja az egész utat, de mindig felsejlik a következő lépés körvonala.


Nyár vége óta, családok laknak kis gyermekekkel, Szászváros szélén, sátrakban. Most vasárnap, december eleji fagy volt. Próbáltam a prédikációban Istenről beszélni, de gombóccá keményedett az evangélium a számban. A Vörös családra gondoltam. Az édesapa, aki maga is a belényesi árvaházban nevelkedett, feleségével és öt gyermekével vacog a leselejtezett katonai sátorban. A szőke kékszemű gyerekek közül a három kisebbet én kereszteltem meg az elmúlt években. Miért lakoltatták ki őket? Hogy csúsztak idáig le? Miért nem tudják megszervezni az életüket? Miért van az, hogy mindig is voltak vesztesek? S miért nem kapnak díjat a verseny utolsó befutottjai? Nem tudom! Csak azt tudom, hogy sátorban lakni december elején nagyon hideg van. És azt is tudom, hogy nem lehet az evangéliumról prédikálni, karácsonyra készülni úgy, hogy tudod, nem is messze tőled, a hideg, a mocsok ártatlan gyermekek zsigereit, életét tépi szét. A mise végén útra keltem. Kis temetőnkben elhagyott kis házikó állt. Elmentem az egyházközségünk tanácsához, a polgármesterhez, a Vörös családhoz, s most ott állhatok én is, mint a három király, s ölbe vehetem a pattogó tűz mellett a legkisebb Vörös gyereket, s szeméből rám kacag az, aki Betlehemben is, de oly sok más helyt is megtalálható. Betölt a kimondhatatlan boldogság, ahogy nézem a csempekályha melletti ágyban, kis ingecskékben elnyúló, békésen mosolygó gyerekeket. A sok-sok napos fagyoskodás után, folyamatosan 20 órát aludtak a gyerekek. Egy kis út és milyen végtelen öröm, nekik is, de nekem is.


Úton vagyok. Hitemmel, e misztikus két karral Istent keresem, Istent ölelem át. Nem elég tudni a szeretet. A tudás, út nélkül kárhozat. Az élő hit a világot tovább teremtő Istennel való párbeszéd, út, partnerség.


Az élő hit az eljövendő világot, Isten országát építő ember vére, mely betölti minden sejtünket, álmunkat, percünket. Az élő hit a saját, az egyházunk, a népünk legmélyebb zsákutcájában is megleli az élő Istent, akinek kezét fogva útra kelhetünk, hogy tovább menjünk egy testvéribb világba.

A vér, ha nem áramlik, nem mozog, meghal. A hit mely nem kel útra, hogy a szeretet gyümölcseit teremje, megalvad és lehúz.

Ahogyan oxigént, életet adva árad a vér, áradjon bennünk Krisztus misztikus szívéből az élő hit, s bontakoztassa ki még jobban nagy családunkat, a jóságra és a szeretetre.Ezt az élő hitet kérem az Istentől ajándékként mindannyiunk számára, általa lesz egy nagyon boldog ünnepe mindnyájunknak, amit szívből kívánok.Csaba t.

(Translated by Beáta Dukai)

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Nem az jut be a mennyországba, aki tudja a teológiát és felmondta a dogmatikát. Persze nagyon jó, ha tudja, nem árt az meg senkinek, de nem elég. Ami bennünket megválthat, az a szeretet mellett való tudatos döntés, a hitből, szeretetből fakadó jó cselekedetek. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Ma 2020. október 19. hétfő, Nándor napja van. Holnap Vendel és Irén napja lesz.

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Tapasztalat

Sokszor megtapasztaljuk, hogy gyengeségünkben segítségünkre siet az Isten. Az embernek tudatában kell lennie annak, hogy hol vannak az ő határai.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube