2016. december 22. – Csütörtök

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_15676438_1226209120788037_5341414284048629551_o.jpgSzívesen segítünk, de csak annyit, hogy ne fájjon!! Mária jókedvet, vidámságot árasztva, ott marad három hónapig idős rokonánál, mos, főz, takarít, játszik a kis Jánoskával!! Segítve, segítséget kap, felkészül maga is, az anyai hívatásra!! Adná a jó Isten, hogy mi is Istent hordozva a szívünkben, jókedvvel, vidáman a szolgáló szeretet útjára léphessünk, hogy így mindennapi munkánkat végezve felragyogjon arcunkon Jézus Krisztus szép vonása!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Árkosi ferences nővéreink befogadják az ajtójukon kopogtató, hajléktalan kismamákat, hogy ott a kolostorukban, szépen felkészüljenek az anyaságra és megszüljék gyermeküket!
Erzsébet  meglátogatása   alkalmával   Mária   így   magasztalta   Istent: „Magasztalja lelkem az  Urat, és szívem  ujjong megváltó Istenemben!  Mert tekintetre  méltatta  alázatos  szolgálóleányát,  lám,  ezentúl  boldognak hirdet engem  minden  nemzedék. Nagy  dolgokat  művelt velem  a  Hatalmas, szentséges az ő  neve! Irgalma nemzedékről  nemzedékre száll,  mindazokra, akik félik őt.  Nagyszerű dolgot  tett karja ereje,  széjjelszórta mind  a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.  Az  éhezőket  elhalmozta  minden  jóval,  de  a  gazdagokat elküldte  üres   kézzel.  Felkarolta   gyermekét,  Izraelt,   megemlékezve irgalmasságáról,  amint  atyáinknak  megígérte:  Ábrahámnak  és  utódainak mindörökre!”  Mária  ott  maradt  még  körülbelül  három  hónapig,  azután visszatért otthonába.
Lk 1,46-56