2016. december 30. – Péntek

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_szent_csalad.jpg2016. december 30. – Péntek, A Szent Család: Jézus, Mária és József
Csodálom Istent, ki szeretetből, irántunk való hatalmas bizalomból bevállalta a megtestesülést!! Milyen jó most a lakásaink pihe - puha melegében szeretteink körében készülni az új esztendőre!! Milyen csodálatos lehet a Szentháromság egysége, az az ország, mit szem nem látott, fül nem hallott és emberi értelem el sem tud képzelni, és melyet Jézus Krisztus ott hagyott, hogy értünk fagyoskodjon Betlehemben, mind egy kivert kutya meneküljön Egyiptomba, a bizonytalanságba, mentve az életét!! Megváltónk szeretettel értünk mindezt bevállalta, és jósággal a kereszten haldokolva is megvallotta bizalmát az emberiségbe! Igen, azért, hogy az ember Isten országába léphessen, Isten emberé lett!!
Csendesedjünk el, és mi is szeretetből vállaljunk be szónélkül néhány nehézséget, gondot, kellemetlenséget, mi a mindennapi életünk velejárója! Nézzem el ha valami nem úgy történik, ahogyan szeretnénk, fogadjuk el a magunk és társaink korlátait botladozásait, Krisztus urunk szerelméért!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Miután a  bölcsek  eltávoztak,  íme, az  Úr  angyala  megjelent  Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és  menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a  gyermeket.” József fölkelt, fogta a  gyermeket és anyját,  és  még  azon  éjjel elment  Egyiptomba. Ott  maradt  Heródes haláláig,  hogy  beteljesedjék,  amit  az  Úr  a  próféta  által  mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat.
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!” József fölkelt,  fogta a  gyermeket  és  anyját,  és   visszatért  Izrael  földjére.  De   amikor meghallotta, hogy Judeában  Arkelausz uralkodik apja, Heródes után,  félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment.
Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék,  amit a próféták mondtak: „Názáretinek fogják hívni”.
Mt 2,12-15. 19-23