2017. január 5. – Csütörtök

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_8504_2_2.jpgCsodálom Jézus közvetlenségét, azt a magától érthető természetességet amellyel megszólítja az embereket, ahogyan tudatosan, bölcsen építi baráti körét! Jézus megszólítható a szentírás szerint, gyermekek, felnőttek, betegek, bűnösek, művelt farizeusok, vagy egyszerű emberek mind mind mehetnek kertelés nélkül, nyugodtan Jézus Krisztushoz! A szentírás fényében azt is bátran állíthatjuk, hogy ugyanilyen természetes egyszerűséggel megy, kopogtat be az emberek ajtaján a mi Megváltónk is!! Gyertek hozzám mindnyájan - hív mindannyiunkat megváltó Istenünk!! Nincs személyválogatás, tesztek, próbák, vizsgák, melyen ha az ember sikeresen letesz, akkor beléphet Isten várószobájába! Tudom, hogy mi papok sokszor a tékozló fiuk nagyobb testvéreiként oda állnánk számon kérően a kitárt karú atyánk és a hozzá siető kisebb testvéreink közé, de ez senkit ne zavarjon, mert minden embernek direkt vonala van Teremtőjéhez! 
Merd átölelni Istenedet!! Gyermekeinkkel, kollégáinkkal 2017 januárjában ezt a mindannyiunk felé szeretettel forduló, minden embert megszólító, jósággal hívó, velünk egy asztalhoz ülő Istent szeretnénk megismerni, csodálni, biztató, bátorító, életadó jelenlétében megfürödni!! Isten első parancsa is erre indít: Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!! Gyertek induljunk el Istenünk kitárt karjai felé!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az  időben, amikor  Jézus Galileába  készült, találkozott  Fülöppel.
„Kövess engem!” –  mondta neki. Fülöp  Betszaidából származott, András  és Péter   városából.   Amikor   találkozott   Nátánáellel,   közölte   vele:
„Megtaláltuk, akiről  Mózes törvénye  és a  próféták szólnak:  a  názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd  meg!” –  felelte  Fülöp. Amikor  Jézus látta,  hogy  Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs  benne kétszínűség!” Nátánáel  megkérdezte:  „Honnan ismersz  engem?”  Jézus  így felelt: „Még  mielőtt  Fülöp  hívott  volna,  láttalak  a  fügefa  alatt.”
Nátánáel erre elismerte:  „Rabbi, te  vagy az  Isten Fia,  te vagy  Izrael Királya.” Jézus így  szólt: „Azért  hiszel, mert azt  mondtam: Láttalak  a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így  folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni  fogjátok, hogy megnyílik az ég,  és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
Jn 1,43-51