2017. január 10. – Kedd

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_14068275_1789798761304022_4961295270076201981_n.jpgA gonosz léleknek nem tetszik Isten szép világa, nem tud hinni az emberben, a jövőben, abban, hogy a jó Isten amit elkezdett, azt jó végre is tudja vinni! Ezért mindig ijesztget, félelmet, riadalmat kelt, próbálja elcsúfítani mindazt, mihez hozzáér! Sajnos, ma a munkánk hiábavalóságának, világunk feltartóztathatatlan szétesésének, a legyőzhetetlen pusztulásnak nagyon sok prófétája van, sokszor ők a gonosz lélek élő szócsövei!
Tudatában vagyok annak, hogy a végtelen világűrben hihetetlen gyorsasággal pergő, száguldó, vékony héjú fortyogó tojáshéjon egymással acsarkodó, az anyagvilág minden végességét felmutató, botladozó ember vagyok, de mégis bízom teremtő Istenemben, hiszek világformáló erejében, örömmel hirdetem legyőzhetetlen nagyságát, bölcsességét, irgalmát! Nem engedem, hogy a gonosz lélek savanyú, pánikozó kétségbeesése, mint csúf madár fészket rakjon szívembe, szeretteim, gyermekeink életébe, a Szent Ferenc Alapítvány házaira! A jövőt nem ismerem, csak saját magam gyengeségét, de mégis teremtő Istenbe bízva, Jézus Krisztus példájára, még a legsötétebb nagypénteki magányomban is szeretném lelkemet és szeretett gyermekeinket gondviselő mennyei Atyám kezébe ajánlani! Isten a fény az alagút végében, és én tudatosan feléje megyek, bizalommal hozzá vezetem szeretteimet!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Bizakodó tekintettel néznek a jövőbe szép lányaink, a tusnádfürdői Szent László gyermekvédelmi otthonunkból.
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. 
Mk 1,21-28