2017. február 7. – Kedd

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_8833.jpgPitiáner kis dolgokhoz ragaszkodunk, és az igazán fontos, lényeges dolgokról megfeledkezünk...... A családban, a munkahelyeken, de sajnos sokszor a parlamentekben, de még az Egyházban is a viták, vagy az úgynevezett "reformok" sokszor a mellékes dolgokról szólnak, és az igazán fontos kérdések elő sem kerülnek!! A Titánik neki ütközött a jéghegynek, süllyed, de a szorgos szolgák a csillogó réz kilincseket fényezik!!  Mennyire más Jézus Krisztus! A galileai tengernél, nagypéntek után, odamegy tanítványaihoz, és szelíden megkérdezi: " Péter szeretsz te engem??  Nincs mellé beszélés, a múlt szapulása, fölösleges, sehova nem vezető körök, Jézus egyből a lényegre tőr és amikor tanítványa megvallja a hitét, szeretetét Mestere iránt, akkor szent a béke, a világ megváltásának nagy műve zökkenő nélkül megy tovább!!
Adná a jó Isten, hogy ne vesszünk el a részletekben, Mesterünk nyomába lépve mindig a lényegre törjünk!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Kedves dévai nevelőnőnk szeretettel eteti az Isten nevében befogadott gyermeket!
Abban az időben: Összegyűltek Jézus  köré a farizeusok és néhány  írástudó Jeruzsálemből. Látták,  hogy  egyik-másik tanítványa  tisztátalan,  vagyis mosatlan kézzel  eszi  a kenyeret.  A  farizeusok és  általában  a  zsidók ugyanis nem esznek  addig, amíg  meg nem  mossák a  kezüket könyékig,  így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem  esznek, míg meg nem mosakszanak. S még  sok más hagyományhoz is ragaszkodnak:  így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A  farizeusok  és  írástudók   tehát  megkérdezték:  „Miért  nem   követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?”
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok  Izajás, amint írva van:  Ez a  nép ajkával  tisztel engem,  ám a  szíve távol  van tőlem. Hamisan  tisztelnek, olyan  tanokat tanítván,  amelyek csak  emberi parancsok.  Az  Isten   parancsait  nem  tartjátok   meg,  de  az   emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”
Azután így  folytatta:  „Ügyesen  kijátsszátok Isten  parancsait,  hogy  a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat,  és aki  atyját vagy  anyját átkozza,  halállal bűnhődjék!  Ti ellenben azt  tanítjátok: Ha  valaki azt  mondja atyjának  vagy  anyjának: amivel segíthetnélek téged, az „korbán” vagyis Istennek szentelt  áldozati adomány, annak nem engeditek  meg, hogy bármit is  tegyen apja vagy  anyja érdekében. Így a  magatok hagyományával kijátsszátok  Isten parancsát,  és még sok más ehhez hasonlót tesztek.”
Mk 7,1-13