2017. február 12. -Vasárnap

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_16196069_1270624419679840_3125547191135560322_n.jpgÉvközi 6. vasárnap
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom  nektek, hogy aki bűnös vággyal  asszonyra néz, szívében már  vétkezett vele.
Krisztus kemény üzenetével kezdődik a házasság hete!! Milyen jó lenne, ha legalább mától Jézusnak a parancsai határoznák meg egymáshoz való viszonyunkat!! Ne dédelgessük a bűneinket, nevezzük annak minek Jézus is nevezi, "házasságtörésnek" és többet ne kövessük el, se gondolattal, se cselekedettel!! Anyánk az Egyház arra kér, hogy ne álljunk meg a bűn határán, mert nem elég bűntelenül élni egymás mellett, hanem a családunk iránt szeretetünket, feltétel nélküli ragaszkodásunkat mutassuk ki nap mint nap! Teremje életünk a családunk iránti ragaszkodó szeretetnek messze illatozó szép virágait, életadó, tápláló értékes gyümölcseit!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus a hegyi  beszédben ezt mondta  tanítványainak: Ne gondoljátok,  hogy azért jöttem,  hogy  megszüntessem  a  törvényt  vagy  a  prófétákat.  Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,  amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem,  amíg minden be  nem teljesedik. Aki  tehát csak egyet  is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az  embereket, azt nagyon  kicsinek fogják  hívni a  mennyek országában.  És mindaz,  aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Majd így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz voltotok nem  múlja felül az  írástudókét  és  a  farizeusokét, nem  juthattok  be  a  mennyek országába. Hallottátok,  hogy a  régieknek ezt  mondták: Ne  ölj! Aki  öl, méltó az ítéletre. Én  viszont azt mondom nektek,  hogy méltó az  ítéletre mindaz,  aki  haragszik  testvérére.   Aki  azt  mondja  testvérének:   Te esztelen!,  méltó  a  főtanács  ítéletére.   Aki  pedig  azt  mondja:   Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és  ott eszedbe  jut, hogy  testvérednek valami  panasza  van ellened, hagyd ott  ajándékodat az oltár  előtt, s menj,  előbb békülj  ki testvéreddel.  Csak  aztán   térj  vissza,   hogy  bemutasd   áldozatodat.
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem fizeted.”
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom  nektek, hogy aki bűnös vággyal  asszonyra néz, szívében már  vétkezett vele. Ha  a jobb szemed  bűnre visz,  vájd ki,  és vesd  el magadtól.  Jobb neked,  ha elvész egy testrészed, minthogy egész  tested a kárhozatra kerüljön. Ha  a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb  neked, ha egy testrészed vész el, minthogy  egész tested a kárhozatra jusson.  És ezt is mondták: Aki  elküldi feleségét, adjon  neki válólevelet. Én  pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.”
„Hallottátok, hogy  ezt is  mondták a  régieknek: „Hamisan  ne esküdj,  és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!” Én pedig azt mondom nektek:  Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre,  mert az a nagy  Király városa! De  még saját fejedre se esküdj,  mert egyetlen hajszáladat  sem tudod ősszé  vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek  „igen, igen, nem, nem”; ami  ettől eltér, az a gonosztól van.”
Mt 5,17-37