2017. március 6. – Hétfő

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_0011.jpg"Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek,  velem nem tettétek!” 
Járjunk Jézus kedvébe, keresünk egy egyszerű, kis embert egy koldust és hívjuk meg egy kávéra, egy süteményre!! Vagy valakit, akinek amúgy nem irtunk volna levelet, írjunk egy pár kedves sort!! Gondold csak át, magát Jézust viszed el a cukrászdába, Jézust hívod fel telefonon mekkora öröm, mekkora kegyelem, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget!! 
Egy dolog a fontos, olyant ajándékozzunk meg figyelmes szeretetünkkel, aki nem tudja viszonozni......
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Egy gyermekünk élete első foghúzásánál, félelmében belekapaszkodik társa bátorító kezébe!!  
Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és  helyet foglal dicsőséges trónusán,  akkor minden nemzet  összesereglik előtte,  ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.  Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai,  vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és  ti innom adtatok; idegen voltam,  és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és  ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!”
Erre megkérdezik tőle az igazak:  „Uram, mikor láttunk téged éhezni,  hogy enni adtunk volna  neked, vagy  szomjazni, hogy inni  adtunk volna?  Mikor láttunk  idegenként,  hogy  befogadtunk   volna,  vagy  ruhátlanul,   hogy betakartunk volna  téged?  Mikor  láttunk  betegen  vagy  börtönben,  hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király  így felel: „Bizony, mondom  nektek:
Amit e legkisebb  testvéreim közül  eggyel is  tettetek, velem  tettétek!”
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az  örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és  nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam  és börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!”
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy  szomjazni, idegenként vagy  ruhátlanul, betegen  vagy börtönben,  és nem  siettünk  a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek,  velem nem tettétek!” Ezek akkor  az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
 Mt 25,31-46