2017. június 9. - Péntek

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szent_helyek_18920659_1592888630752813_2139997504995324717_n.jpgA nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Mk 12,35-37
Jézus személye a kinyilatkoztatás kulcsa, célja, lényege! Istent, kit nem láthatunk, kit fel sem foghatunk, Jézus Krisztusban láthattuk, ismerhettük meg! Jézus jóságos élete, csodálatos munkássága, irántunk való végtelen, önfeláldozó szeretete, Teremtő Istenünk ragyogó szép arcát tárja elénk! Az örökkévalóságba vezető út, igazság, maga az élet, Jézus Krisztus! A szentek, maga a Szűzanya is, Jézus Krisztus által nyert megváltást, üdvösséget! A keresztény ember nem akarja magát megváltani, nem akar megistenülni, mert számára az elérhető boldogság, tökéletesség nem önmagán belül van, hanem az Istennel való élő, személyes találkozásban! Számunkra a megváltás, az örök boldogság, Jézus Krisztussal való találkozás, a mennyei Atyánk csodálatos, menyegzős asztalánál való örömteli, vég nélküli, boldog együttlét!
Hiszek Jézus Krisztusban, az ő irántunk való végtelen szeretetében, 
Csaba t. 
Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel: "Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz: "Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet." Ha tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?" A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
Mk 12,35-37