2018. augusztus 24. – Péntek, Szent Bertalan apostol

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_E2844.JPGBefogadlak! Milyen szép, hogy Jézus nem csak azokat szereti akik bíznak benne, akik a háta mögött is szépeket, jókat mondanak róla, hanem az őt leszóló Nátánaeleket is! Ha jobb világot akarunk, akkor nekünk is el kell indulnunk a jézusi úton! Attól lesz jobb a világ ha jobbá tesszük, ha kiszeretjük egymásból a jót! 
Lehetséges? Nem gyöngyöket hányunk disznók elé akkor mikor rossz, mihaszna gyermekre, emberekre szeretetet, jóságot pazarlunk? Istennek hála sokszor megtapasztaltam, hogy jó jónak lenni, hogy az égő lámpásom lángját megoszthatom olyanokkal is, akik kialudt lámpásukkal a sötétben bolyongtak! Azt is megtapasztaltam, hogy a láng, mit testvéremnek adok, az én világomat is fénybe borítja, szebbé teszi, a világgal együtt engem is gazdagít!
Közel 15 évvel ezelőtt, kedves paptársam egy nyári napon egy tíz év körüli fiúval látogatott meg! A gyerekhez adott használati utasítása nagyon egyszerű volt: "Vigyáz rá, de ne engedd haza, mert otthon a faluban agyonverik"! Mitől is lesz Isten drága teremtménye az emberek szemében rossz? Az iskolában feladatokat adnak a gyermeknek, de ha nincs ki leültesse a gyermeket otthon tanulni, akkor egészen biztos, hogy izgalmasabb kint a kertben kószálni, focizni, játszani, mint tanulni! Másnap aztán az iskolában: Hol a leckéd? Miért nem tanultál? És jön is a rossz jegy! Ahol engem is kudarcok érnek, onnan ha lehet én is elhúzom a csíkot! A gyerekek is kerülik a feszültséget, ezt az iskolában lógásnak nevezik! "Nem elég, hogy nem tanulsz, még lógsz is, te ebadta kölyök?!" Felhívják az édesapát, jól összeszidják, és az apa ősi pedagógiai eszköz után nyúl, és a nadrágszíjjal jobb belátásra próbálja bírni az "ebadta gyereket"! A gyerek nem akar adós maradni, és a figyelmességet ő maga is titokban meghálálja egy kitört ablaküveggel, ezzel - azzal, és így elindul egy síkos spirálban lefelé! Hol áll meg? Vagy a karjaink között, vagy a lábunk alatt! Ez a gyermek Istennek hála a karjaim között kötött ki! Sikerült idejében elkapni, és ő megértette, hogy sokkal jobb, "menő" jónak lenni, becsületes munkából megélni, eltartani asszonyt, gyermeket, családot! Elteltek az évek és mára abból a rosszcsont gyerekből barátom, munkatársam lett, felnőtt férfi, ki két ügyes gyermekét kedves, szép feleségével neveli, megadva Istennek, államnak mindazt ami jár! Istenszerető, adófizető állampolgár, én büszke vagyok rá is, családjára is, és a mindennapi munkájára is!
Hinnünk kell, hogy Isten selejtet nem teremt! Hinnünk kell, hogy a szeretet nem jutalom, hanem orvosság! Hinnünk kell, hogy az én kis pislákoló szeretetem, jóságom, nyugodt, bölcs szavam is gyógyír, orvosság lehet! Persze tudni kell, hogy a legfinomabb levest is a benne úszkáló döglött legyek visszataszítóvá teszik! Ügyeljünk, hogy a szeretetünkben ne úszkáljanak sértő megjegyzések, leszólások, ítéletek! A kimondott ítélet, átok, a kimondott jó szó áldás, és mindkettő teremtő erővel bír! A megbélyegzés, az ítélet sebet ejt az emberen, rosszabbá tesz, a jó szó, a figyelmes kedvesség jobbá teszi az embert, és ezek olyan alapigazságok, mint a fizika törvényei! Bármennyire is hihetetlennek tűnik, hinnünk kell, hogy minden ember arra vágyik, hogy ő értékes legyen, áldássá váljon a szerettei, környezete számára, és nekünk nincs más dolgunk, mint kisebb testvérként, alázattal mindenben segítségére lenni, hogy az Isten által beléje rejtett értékek közkinccsé váljanak!   
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Nagyszalontai gyermekeink előadást tartanak a Szászvárosi gyerekeknek...
Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp. 
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”  
Jn 1,45-51