2018. december 3. - Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe

b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Tarsadalom_IMG_E1299repter.jpg"Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.” Mt 8,11
Itt ülök a Hongkongi nemzetközi repülőtéren. Körülöttem napkeletről, napnyugatról jött emberek hatalmas forgataga! Nézem az arcokat, sok- sok nyugodt, csendes ember, idősek, fiatalok várakoznak, beszélgetnek, játszanak, olvasnak, telefonjukat nyomkodják békében! A légiszemélyzet is más és más, a mi hatalmas gépünket Ausztráliából  - Hongkongig keleti vonásokat hordozó pilóták, légikisasszonyok vezették, kísérték, kifogástalan profi módon!  Csendben ülök e hatalmas kavargó forgatag közepén, a földön a lehetséges legkülönb színű, alkatú, arcvonású emberek nyüzsögnek körülöttem, különféle ruhájuk elárulja, hogy más - más földrészről, kultúrkörből jöttek!   
Hatalmas hangyaboly, ülök egy padon, olvasom a szentírást és magamba nézve csodálkozva tapasztalom, hogy  nem félek, nem szorongok, otthon érzem magam e számomra teljesen ismeretlen világban, sőt a szívem lassan csordultig telik imádságos szeretettel mindazok iránt, kik itt körülöttem dolgoznak, jönnek, mennek, élik az életüket! Talán ilyen lesz az is, mikor Isten irgalmából letelepedhetünk Ábrahám, Izsák, Jákob mellé, és a Szűzanya, az apostolok, az újszövetség igazai mellé a mennyek országában! 
Imádságos szeretettel kérem teremtőm áldását az úton lévőkre, és e hatalmas reptéren dolgozó emberek számára is! Imádkozom azért, hogy a mennyek országába akik itt vagyunk, mindannyian letelepedhessünk! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Képek a hongkongi légi kikötőből 
Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.”
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”
Ezek az evangélium igéi.  
Mt 8,5-11