December 8. Mária ünnep, a Szeplőtelen fogantatás napja

b_300_300_16777215_00_images_stories_IMG_0149.jpgMária mer, tud igent mondani Isten felkérésére!! A gazdag ifjút is hívja az Isten, de ő nem mer igent mondani, nem mer Isten kezét fogva elindulni, a szolgáló szeretet útján!! Téged is, engem is megszólít az Isten, lelkiismeretünk állttal  hív a Teremtőnk!! Nem kell nagy dolgokat gondolni, apró cseppekből lesz a tenger!! Máriának sem egyszerre tárta fel Isten az élete minden feladatát, hivatását! A názáreti egyszerű igentől, a mennyek királynője hivatásig hosszú az út!!  
Téged is hív az Isten,  ha elcsendesedsz, az imádság órájában lelkedben érzed, hogy pont most mit is kell tegyél! Ő nem fog írásban egy életmodelt eléd tárni, de a következő lépést az mindig megmutatja! Talán ma csak azt kéri Teremtőd, hogy ülj le nyugodtan tanulni, önmagadat képezve haladj, vagy végy egy szép virágot annak akit szeretsz, merj elmenni bizalommal hozzá és merj az életre igent mondva családot alapítani, gyermeket vállalni! Mindenkinek más az útja, de Teremtőd fogja a derekadat, és ha bizalommal hagyod akkor vezetni is fogja lépteidet!! Lépésről, lépésre vezet az Isten.
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott. 
Lk 1,26-38