2018. december 9. – Advent 2. vasárnapja

b_300_300_16777215_00_images_stories_47577305_318826098968065_2372694239600443392_n.jpgMerj Rénszarvas lenni!!
Angyal, ha nem is tudsz lenni, legalább rénszarvas legyél.  Segíts mást abban hogy jó legyen, jót tegyen! Segítsük egymást szeretetben élni, szépet, jót remélni, a családja, környezete számára értékes kincsé, ajándékká válni!! 
Tedd könnyűvé én nekem - kéri a költő - ezt a nehéz hűséget! Segítsünk egymáson abban, hogy jó keresztényekként, életünk Istent dicsérő zsoltárrá váljon, egymás számára meg teremtő Istenünk áldássá lehessünk!!  Tanítsuk meg gyermekeinket, a körülöltünk élő embereket, hogy milyen édes és gyönyörűséges szeretetben élni, Istent dicsérni!! Egyszóval, Keresztelő Szent János prédájára egyengessük az Úr útjait! ....
Szeretettel, 
Csaba t. 
Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 
S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.”  
Lk 3,1-6