2019. január 11. – Péntek

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_33404.jpgJézus "egy magányos helyre vonult vissza, hogy imádkozzék."
Lk 512
Isten segítségével én is visszavonulok Szentkútra egy három napos lelkigyakorlatot tartani! A szentkúti Szűzanya szentélye, Magyarország Nemzeti Kegyhelye, lelkigyakorlatozó hely! Jó ott lenni, mert egészen biztos, hogy az ilyen megszentelt helyeken az ég a földhöz közelebb van!  Biztos, hogy Jézus mindenütt a mennyei Atyával volt, imádkozott, de lám mégis Mesterünk időt szánt az elcsendesedésre, a befelé fordulásra, az imádságra egy magányos helyen!
Szánjunk időt tudatosan Isten első parancsának a teljesítésére! Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! A katekézis szerint: "Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése." 
Boldog vagyok, mert Kárpát-medence egyik legszebb és legszentebb helyén, a napokban csak egy dolgom lesz: Istent imádva, őt testvéreim előtt felmagasztalva, dicsérve, dicsőíteni!
Ajándékozzuk meg magunkat az Isten dicséret szent idejével! Szánjunk időt testünkre, elménkre, de a lelkünkre is!
Kisebb testvéri szeretettel,
Csaba t. 
Szentkút
Abban az időben, amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, talált ott egy leprával borított férfit. Mihelyt a leprás meglátta Jézust, arcra borult előtte, és kérlelte: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem.” Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre azonnal elhagyta őt a lepra. Jézus meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon. „Menj inkább – mondta –, mutasd meg magadat a papnak, és gyógyulásodnak bizonyságául ajánld fel tisztulásodért az áldozatot, amint Mózes rendelte!” A gyógyítás híre mégis egyre jobban elterjedt. A nép nagy tömegben tódult Jézushoz, hogy hallgassa, és betegségeiből gyógyulást nyerjen. Ő azonban inkább egy magányos helyre vonult vissza, hogy imádkozzék. 
Lk 5,12-16