2019. január 19. – Szombat

b_300_300_16777215_00_images_stories_Jo_Rendezvenyek_IMG_E1723.JPG„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek." Mk 2,16.
Csodálom az orvosokat, ahogy egy - egy balesetben összetört emberhez lehajolnak, szakmai tudásuk ismeretében, önbizalommal, a beteget is megnyugtatva végzik áldásos munkájukat! Teszik az orvosok a maguk dolgát, bízva abban, hogy a beteg, mely élni akar, meggyógyul, talpra áll és képes lesz visszatérni szeretteihez, munkájához!!
Mi magunk is, ha őszintén visszanézünk saját múltunkba, látjuk, hogy hány gyökeres megtérésen, újratervezésen mentünk keresztül! Ha az összetört test a lelkiismeretes orvosi kezelés hatására képes meggyógyulni, ha mi magunk is képesek voltunk a sehová nem vezető zsákutcából kihátrálni, akkor miért ne hinnénk, hogy testvéreink is képesek akár a mi szeretetteljes bölcs szavunkon elgondolkodni és megtérni? Ne ítélkezzünk, hanem bízzunk önmagunkban és szelíd, bölcs szóval keressük fel a bajban levő, talán mások által elítélt gyermekeket, felnőtteket és hívjuk meg őket egy süteményre, teára! Krisztus nevében mondjuk mi is testvérünknek, hogy kelj fel és járj! Állj fel a sehová nem vezető bűnből és indulj el saját jól felfogott érdekedben, azon az úton, mely téged is, családodat is boldoggá tesz!!
Jézus Krisztus nevébe, merjük egymást megszólítani, merjük biztatni a megtérésre, a kiengesztelődésre a megfáradt bűnösöket! Az ítélkezés helyett hívjuk, hogy jöjjenek velünk Isten Országának építésére, meg fogunk lepődni, hogy a jó szóra milyen sokan felállnak és elindulnak!! Nem csak Sztrájkolni lehet hívni az embereket!! Az évek alatt sok olyan munkatársam volt, aki önmagát nem tartotta gyakorló hívőnek, és mégis a gyermekek neveléséből, gondozásából nagyon derekasan kivette a részét!! 
Hiszek a megtérésben, a bűnbánat gyógyító, újjá teremtő erejében,
Csaba t. 
Kép: Áldd meg a testvéreidet, légy te magam az áldás!!
Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte. 
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?” Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”  
Mk 2,13-17