2019. március 25. – Hétfő

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_DSC_1010k.jpgUrunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Istennek hála e szép ünnepre én is elkészültem, a Mária kert 15 udvarával kapcsolatos könyvemmel - Az első udvarhoz szánt anyagot szeretettel megosztom..... 
Csíksomlyón évek óta építünk egy elcsendesedésre, elmélkedésre alkalmas kertet, melyben Jézus édesanyjának, Máriának 15 udvara lenne, hol a zarándokok megállhatnának, leülhetnének, ahol átelmélkedhetné mindenki az ő saját életének egy - egy meghatározó részét: Pl. az első udvaron: Mit jelent számomra a találkozás, a testvéreimmel való kapcsolat, párbeszéd.... Mária hogy beszélt Isten angyalával... , vajon nem lennék én is eredményesebb, ha Mária útján járnák?  ha isten hívására én is igent mondanák?!
Az elmélkedéseket szeretnem egy könyvben közreadni... természetesen, kellenek most a képeket...... Sajnos az egyes állomáshoz az évek óta megrendelt kövek, nagyon lassan születnek meg, pedig azokról készülő képeket szántam volna az  elmélkedések mellé....
Mária a mai szép napon megünnepelt "igenjéből" született nem csak a világ Megváltója, Jézus Krisztus, hanem a mi hitünk és a reményünk egy jobb világba!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Kedves 16 éves lányunk Mária szerepében egy színdarabban...
1.Találkozás udvara:
Olvasmány:  "Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” 
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” 
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” 
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.  
Lk 1,26-38
 Elmélkedés: Mária fiatal szűz, 16-17 éves, házimunkáját végzi, talán egy szép ószövetségi zsoltárt dúdol amikor megjelenik az Úr angyala, Gábriel. Rácsodálkozom, hogy mekkora tisztelettel, szeretettel köszönti ez a szellemi lény a fiatal, falusi lányt. A világtörténelmet megváltoztató párbeszédük rövid, őszinte, lényegre törő. Mária őszintén feltárja a kételyeit, az angyal szelíd jósággal magyaráz, érvel és megszületik a döntés: Mária egy életre igent mond Isten akaratára, vállalja a kis Jézust.  Ezen az udvaron elmélkedjünk az életünk fordulóiban megbújó találkozásokról. Isten angyala megkeresi, megszólítja Máriát. A párbeszéd rövid, tisztelettel teljes és eredményes. Az angyal felkérésére Mária dönt. Hiszek a találkozásban, a párbeszédben, a kimondott szó erejében. Mennyire vagyok nyitott azokkal szemben, akik velem szembejönnek és kéréseiket megfogalmazzák? Bizalommal meghallgatom-e azokat, akik hozzám szólnak? Ha valamit nem értek, türelmesen kérdezek-e, majd merek dönteni a megismert igazságok fényében? Mária Gábriellel való találkozása után döntött, döntése nemcsak az ő, hanem mindannyiunk életét megváltoztatta.
Könyörögjünk: Jóságos Istenem, törd fel bezárt létem csonthéját, szólíts meg Te magad vagy hírnököd által, ajándékozz meg engem is Mária alázatos nyitottságával, hogy az embertársaimmal való találkozásokban meghalljam, megértsem a Te szent akaratodat. Bölcsességért is imádkozom, hogy minden találkozás után tudjam a helyes döntéseket meghozni! Fogd meg kezemet akaratod szerinti életem útján, hogy szolgáló szeretettel tovább tudjak menni.
Isten áldását kérjük Mária közbenjárásával: Most segíts meg Mária...