2019. március 28. – Csütörtök

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_55529911_2636807206360945_1795556540321628160_o.jpgJézus Krisztus, a mi Megváltónk azért jött és azt akarja, hogy mi szabadon, istengyermeki méltóságunkban örömmel, jó kedvvel termékeny életet éljünk itt ezen a földön! Krisztus nem duzzogni, ítélkezni, botránkozni jött közénk, emberi gyarlóságainkat, akár az orvos a beteg sebeit látva, nem fordul el utálkozva tőlünk!  Megváltónk tudja, hogy mi lakik az "emberek fiaiban", tudja, hogy egy marék porból született ember mennyire gyarló és esendő! Azt is tudja, hogy milyen könnyen letérünk a szeretet, a jóság útjáról, és mélyre esve mennyi fájdalmat okozunk magunknak és egymásnak, ezért is jött közénk, ezért vállalta értünk a nagypénteken a kereszthalált!
Nagyböjt van, a szentgyónás, a bűnbánat ideje! Ne dédelgessem magamba gyarlóságaimat, bűneimet, hanem a tavaszi nagytakarításban seperjem ki! Sajgó bűneinktől ne szenvedjek, hanem teljen el szívünk bizalommal Jézus Krisztus iránt, aki első nyilvános beszédében minden idők emberének meghirdette a bűnbocsánat örökös szombatévét: ,,Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.''
A nagyböjt csendjében, a bűnbánatban újjászülető lélek szabadságát keresve megyek Megváltó Krisztusomhoz!
Gyere te is,
Csaba t. 
Kép: Kézdivásárhelyi keresztút
Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.”  
Lk 11,14-23