2019. május 6. – Hétfő

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szent_helyek_fullsizeoutput_35K.jpg"...azért kerestetek,....... mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok." Jn 6,22
Jézus jól látja, legtöbbször Isten jelenlétét önző módon, az ajándékokért keressük: egészséget, tudást keresünk, pedig mi igazából az Orvost, Tanítót, az Ajándékozót kéne keresnünk! Jézus az Oltáriszentségben önmagát szeretné adni nekünk, az Eucharisztiában velünk szeretne találkozni. Gyorsan telik az idő, nemsokára itt van 2020 szeptembere, a Budapest-i Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus időpontja. A tavaszi zsongásban csendesedjünk el és gondolkozzunk el azon, hogy mennyi időt töltünk az Oltáriszentség előtt. A kis Jézus 12 évesen három napot örömmel eltöltött a jeruzsálemi templomban imádkozva, a bölcs papok meghallgatásával. Milyen jó lenne ha nem is napokat vagy órákat, de legalább naponta néhány percre betérnék az utamba eső templomokba, hogy gyermeki szeretettel köszöntsem teremtő Istenemet! Szoktassam szívemet, lelkemet Isten áldott jelenlétéhez, barátkozzak megváltó Krisztusommal. Keressem Isten jelenlétét, építsem szorgalmasan az Ő országát és bízzam benne, hogy minden szükségest megkapok ráadásként.
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: A Szt. István otthon kápolnájának tabernákuluma, mely előtt a gyermekek nap mint nap imádkoznak.
Evangélium
A csodálatos kenyérszaporítás utáni napon a Genezáreti-tó túlsó partján maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott. Tudták, hogy Jézus nem szállt a bárkába tanítványaival; tanítványai ugyanis egyedül hajóztak el. Közben Tibériásból több bárka jött a hely közelébe, ahol az Úrtól megáldott kenyeret ették. Amikor tehát a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, – őt ugyanis az Atya igazolta.” Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” „Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”  
Jn 6,22-29