2019. május 27. – Hétfő

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_60005494_10218092477812503_8149419351435378688_n.jpgMiért gyűlölte Jézust a világ? Miért gyűlöli a világ a keresztényeket? Miért vált a tavaly több mint 4.000 keresztény vértanúvá? 
Sok ágból volt összefonva az az ostor mi Jézus hátán csattant! 
1. A fő szál egészen biztos, hogy az volt, hogy Jézus kinyilatkoztatta a Szentháromságot! Isten, igazából nem egy magányos, messze felettünk álló entitás, Jézus tanítása szerint, hanem élő Szentháromságos Szeretetközösség! Ez az teremtő Szeretetközösség nyitott felénk, a marék porból született emberek felé is,  felnőhetünk oda, hogy Teremtőnkkel egy asztalhoz ülve részt vegyünk a nagy mennyei lakomán, csodálatos világunk továbbteremtésében! Jézus tanítása, ez aragyogó Istenarc annyira új és forradalmi, hogy nem csak kétezer évvel ezelőtt, de ma is kiveri a biztosítékot a szigorú monoteizmust valló egyházak híveinél! 
2. Természetesen ehhez a szálhoz hozzájön az emberi féltékenység is, hisz az akkori főpapok világosan látták, hogy ők minden ószövetségi méltóságuk ellenére Jézus mellett csak ministrálni tudnak az árnyékban, és ezt ők nem tudták elfogadni. 
3. Harmadik szálnak oda vehetjük azt a radikális erkölcsi elvárást, azt a mindenek fölé rendelt szolgáló szeretetet, melyet Jézus nem csak hirdetett, de meg is élt és el is vár az őt követő tanítványoktól! A krisztusi tanítás szépséges ragyogásában az Ószövetség emberi léptekkel méricskélő előírásai, nem beszélve a többi akkor divatban lévő babonás szertartásokig, mint  kártyavárak omlottak össze!
A keresztényekre nehezedő üldöztetések is ezekből a szálakból állnak össze! 
1. Egy keresztény, ha teljes jóhiszeműséggel Krisztus tanítása szerint magát Isten gyermekének nevezi és Teremtőjét gyermeki szeretettel mennyei Atyjának szólítja, számíthat a fanatikus mohamedánoktól az istenkáromlókra váró megkövezésre! Jézus ígérte, annyira merész, hogy az már botrány, a nem keresztény körökben: Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála." Jn 14,23. Ez a szeretetteljes bizalmas baráti kapcsolat a Teremtő és a teremtmény között melyért mi alázattal imádkozunk, más vallások szerint égbekiáltó orcátlanság, bűn, melyért az elkövető halált érdemel! 
2. Ma is létezik az emberi féltékenység, irigység! Krisztus tanításának fényében, a békében élő keresztények életén ott van Isten áldása! A szeretet, az összefogás, a szorgalmas élet, a kicsapongások kerülése megtermi a maga anyagi gyümölcsét is! Sok országban, annak ellenére, hogy a keresztények kisebbségben élnek, mégis az egészségügyben, az oktatásban, a kereskedelemben nem csak eredményesek, de sokszor ők adják a többséget, a társadalom gerincét!  Természetesen ez irigységet, féltékenységet, gyűlöletet szült és szül ma is a más felekezetekhez tartozók szívében! 
3. Aztán az is biztos, hogy a keresztény erkölcsi tanítás tisztasága ma is irritálja az embereket! Lelkük mélyén hiába érzik az emberek a tízparancsolat kényszerítő erejét, ha a testükben más vágyakat éreznek akkor ők azokat akarják követni! Egészen biztos, hogy keskeny és meredek a krisztusi út, egyszerűbb magát az utat is és azokat is akik azon járnak elítélni, eldobni, letörölni a föld színéről! 
Krisztus sem, de mi magunk sem butíthatjuk le az életünket meghatározó alapvető igazságokat csak azért, hogy együttlétünk kompatibilis legyen a multikulturális alapokon álló társadalomban! A feszültségeket, a gondokat Jézus Krisztus tisztelettel, nyugodt párbeszéddel próbálta megoldani! Manipulációval vagy isteni hatalommal senkit nem kényszerített térdre, de ugyanakkor félve, életét mentve soha nem hátrált vissza, nem tagadta meg az Ő általa kinyilatkoztatott igazságokat! Úgy gondolom, hogy nekünk is csak Jézus Krisztus útja járható, nem támadhatunk hatalommal a másképp gondolkodókra, de nem is futhatunk el előlük gyáván! Csak az őszinte, bölcs, türelmes párbeszéd útja áll nyitva előttünk, Mesterünk is ezen az úton járt és a feltámadása után bennünket is erre az útra vezet: „Menjetek és tanítsatok minden népet…” Mt 28,19
Szeretettel, 
Csaba t.   
Kép: Legfőbb földi tanítónkkal, Ferenc pápával
Evangélium
Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.  
Jn 15,26-16,4a

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Krisztus szenvedésével nem szüntette meg az emberi fájdalmat, hanem annak értelmetlenségét vette el, általa tisztulhat, erősödhet emberségünk, szeretetünk, önfeláldozásunk. Kodály Zoltán valahogy így fogalmazott: „Életutunkon a keresztek olyanok, mint a kottában – felemelnek.” (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Ma 2019. szeptember 16. hétfő, Edit napja van. Holnap Zsófia napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Jézus

(Jézus) szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube