Meszlényi Zoltán nagy csodálójává váltam az eljárás során

„Meszlényi Zoltán nagy csodálójává váltam az eljárás során” – interjú a posztulátorral

Andrea Ambrosi ügyvédtől, Isten Szolgája, Meszlényi Zoltán vértanú püspök boldoggá avatásának posztulátorától megkérdeztük, hogy a főpásztor milyen személyiségét ismerte meg az eljárás lefolytatásakor?
Ambrosi ügyvéd: Meg kell, hogy mondjam, számos vértanú ügyével foglalkozom: spanyol, mexikói, francia, főleg német vértanúkkal. Azonban ritkán találkoztam olyan személyiséggel, mint Meszlényi Zoltán. Nagy hatással volt rám hite. Tökéletesen tudta, hogy mi vár rá, amikor elfogadta megbízatását. És ezt olyan mély hittel tette, ami nagy csodálatot ébresztett bennem. Kezdetben egyáltalán nem ismertem alakját, végül mondhatom, hogy nagy csodálójává váltam.
Arra a kérdésre, hogy milyen tanúságtételek gyűltek össze az eljárás során, Ambrosi ügyvéd a következőket válaszolta:
„Köztudott, hogy az eljárás csak sok évvel halála után kezdődhetett meg. Természetesen nem lehetett elindítani az ügyet a 90-es évek elejéig. Utána pedig még várni kellett egy kicsit szervezési szempontok miatt. Tehát több okból csak későn indult el az eljárás. Sok szóbeli tanúságtétel gyűlt össze, mert sokan ismerték, de a legfőbb számunkra minden bizonnyal a vértanúság közvetlen bizonyítéka.
Természetesen a kommunistáknak nem állt érdekükben, hogy az üldözöttek vértanúkká váljanak. Nem nyíltan ölték meg hitükért áldozataikat, hanem egy kicsit úgy, mint a nácik, más ürügyet kerestek. Azonban a bánásmód, amelyben a börtönben részesítették Meszlényi Zoltánt, mindenki előtt világos volt. Írásbeli tanúságtételeket gyűjtöttünk össze azoktól a személyektől, akik vele együtt voltak börtönben. Ezekből világosan kiderül, hogy hite miatt halt meg”.
Mi volt a döntő bizonyíték? – tettük fel a kérdést Ambrosi ügyvédnek, aki így válaszolt:
„A döntő bizonyíték az volt, hogy elfogadta sorsát. A börtönben mindig imádkozott, fohászkodott az Úrhoz. Olyan dolgokat csinált, amelyeket a kommunisták nem tudtak elfogadni, de ő mindezt valóban figyelemre méltó hittel tette. A vértanúk természetesen mindig elsőbbséget élveznek, kiváltságos helyet foglalnak el az egyetemes egyház számára” – mondta még Meszlényi Zoltán boldoggá avatási eljárásának posztulátora.
Hozzátette, hogy a „Positio”, amely magába foglalja az eljárás iratait, mindenki számára hozzáférhető dokumentum, miután a pápa kihirdette a vértanúságról szóló dekrétumot. Ebben az esetben, mivel vértanúságról van szó, nem kellett bizonyítani a keresztény erények hősies gyakorlását, minden a vértanúságra összpontosult, tehát nem terjedelmes, hanem mindössze 4-500 oldalas kötetről van szó.
Vatikáni Rádió