Katona István püspök jubileuma

Katona IstvánKatona István egri segédpüspök december 12-én 10 órakor hálaadó szentmisét mutat be püspökké szentelésének huszadik évfordulóján az egri székesegyházban. 

 

 

 

Katona István 1928. október 3-án Nagykátán született egy tízgyermekes család ötödik gyermekeként. A fiatalon megözvegyült édesanya rendkívüli áldozatok árán nevelte föl gyerekeit. Középiskoláit Nagykátán és Szegeden végezte.

A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá. 36 évet töltött lelkipásztorként a szeged-csanádi egyházmegyében. Öt évig volt káplán Új-Szegeden és Kiszomborban, majd 31 évig plébánosként működött (Klárafalva-Ferencszállás, Apátfalva, Szeged-Rókus). Közben elvégezte a Budapesti Hittudományi Akadémiát, 1970-ben summa cum laude eredménnyel teológiai doktorátust szerzett.
1989 decemberében szentelték püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a Katolikus Iskolai Főhatóság elnökeként. Eredményes munkásságát az MKPK a Pro Paedagogia Christiana kitüntetés arany fokozatával ismerte el.
Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltéskor, 2003-ban benyújtotta a pápának lemondását. Hamarosan megérkezett a válasz, amelyben a Szentatya arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát.
2005-ben, 77 éves korában az Igen című lapnak így nyilatkozott: .„...az én feladatom az, hogy imádságban, az adódó szenvedések elviselésében II. János Pál pápa példája szerint éljek. Őt követve szeretném a hivatásomat folytatni úgy, ahogy a Jóisten akarja, addig, ameddig a Jóisten akarja, ott, ahol a Jóisten akarja. A püspök az egész egyházért felelős, nemcsak azért az egyházmegyéért, ahol szolgál. Minden a szívügyünk, az egész egyház. Minden ember üdvösségére gondolva imádkozom Istenhez minden nap. Abban látom a hivatásomat – még ha nem is tudok mindenhová eljutni –, hogy imádsággal segítsem az egyház szolgálatát.”
Katona István püspök ma is igen tevékeny életet él. Szenteket, szentéletű embereket  bemutató sorozata naponta hallható az egri Szent István Rádióban és a Magyar Katolikus Rádióban. Elnöke a Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítványnak, s püspöki felelőse hazánkban az Isteni Irgalmasság tisztelete terjesztésének.
Püspöki jelmondata: „Mane nobiscum Jesu!" (Maradj velünk, Jézusunk!)
Magyar Kurír