A pápa üzenete a tömegtájékoztatás világnapjára

Image„A papok hirdessék Krisztust a digitális földrészen, töltsék meg lélekkel a világhálót” 

 

 

 

A május 16-án esedékes világnap témája: „A pap és a lelkipásztorkodás a digitális világban: az új média Isten Szava szolgálatában”. A dokumentumot január 23-án, szombaton délelőtt mutatták be a vatikáni sajtóteremben, Szalézi Szent Ferenc, a katolikus sajtó védőszentje liturgikus emléknapjának vigíliáján.

A web, a világháló ma már az Evangélium hirdetésének nélkülözhetetlen eszköze. XVI. Benedek pápa erőteljes buzdítást intéz a papokhoz: legyenek Jézus tanúi a világ legvégső határaiig, legyenek jelen a digitális világban is. Értsék meg, hogy egy új történet kezdetéhez érkeztünk, amikor az Evangélium hirdetésének kötelessége egyre nagyobb és hatékonyabb elkötelezettséget igényel. Szükséges, hogy lelkipásztori szempontból foglalkozzanak a tömegtájékoztatás modern technológiáival. Egyetlen utat sem hagyhatnak figyelmen kívül azok, akik a feltámadt Krisztus nevében elkötelezték magukat, hogy egyre közelebb kerülnek testvéreikhez. Lélekkel kell megtölteni a digitális világot, az evangéliumi üzenethez való szüntelen hűséggel – írja Benedek pápa.
A fiatalok nagy kulturális változások világában élnek. A papok fordítsanak különleges figyelmet a nem-hívőkre, a keresőkre, azokra, akik abszolút, nem múlandó értékekre vágynak. A világháló váljon minden nép számára az ima helyévé, egyfajta „pogányok udvarává”. A jeruzsálemi Templom előterébe ugyanis mindazok beléphettek, akik még nem ismerték Istent. A digitális világban is nyilvánuljon meg Isten szeretetteljes figyelme az emberek iránt, amely Krisztusban valósul meg. Ez nem egy múltbeli dolog, nem egy kifinomult elmélet, hanem konkrét és időszerű valóság. Az utat tévesztett mai emberiség számára meg kell mutatni, hogy Isten közel van, Krisztusban mindannyian hozzá tartozunk.
Nem szabad elfelejteni, hogy a papi szolgálat termékenysége mindenekelőtt a Krisztussal való találkozástól függ, amire az imában, a szentségekben, Isten Szava hallgatásában kerül sor. A világháló azonban nagy lehetőséget jelent a hívek számára, végtelen távlatokat kínál fel, hogy tanúságot tegyenek Jézusról, aki azért jött el közénk, hogy üdvözítsen bennünket - írja a Tömegtájékoztatási Világnapra szóló üzenetében XVI. Benedek pápa.
Forrás: XVI. Benedek pápa