A Sagrada Família-bazilika Isten kőből készült dicsérete

ImageBarcelonában az ünnepélyes templomszentelési szentmisét követően a vasárnapi Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében a pápa utalt rá, hogy szombaton Brazíliában boldoggá avatták Isten Szolgálóját, a Szentháromságról nevezett María Bárbara rendalapító szerzetesnőt.

XVI. Benedek pápa nagy örömmel ajánlotta a barcelonai templomot Krisztus oltalmába, aki Isten Fiaként önmagát kiüresítve emberré lett. József és Mária oltalmával, a názáreti ház csöndjében, szavak nélkül megtanította nekünk a házasság és a család méltóságát és alapvető értékét. A család az emberiség reménye, amelyben az életet befogadják fogantatásától kezdve a természetes halálig. Krisztus megmutatta nekünk, hogy az egyház – meghallva és a gyakorlatban megvalósítva Isten szavát – Isten családjává formálódik.
A Szentatya felidézte Szent José Manyanet példáját, aki a katalánok között terjesztette a názáreti Szent Család tiszteletét. Ez a tisztelet hatotta át Antoni Gaudít is. A keresztény hit tüzéből ihletet merítve a katalán építész a templomot Isten kőből készült dicséretévé formálta. Gaudí művével az egész népnek akarta hirdetni az evangéliumot; ezért tervezett a templomhoz három nagy bejáratot, Jézusról szóló tanúságtételként.
Művét a rózsafüzérhez, az egyszerű emberek imájához hasonlíthatjuk. A szentolvasóban szemléljük Urunk örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkait. Gil Parés plébánossal együttműködve Gaudí megtakarított pénzén iskolát létesített a kőművesek és az akkor külvárosnak számító negyed legszegényebb családjainak gyermekei számára. Meggyőződése volt, hogy „az egyháznak a keresztény szeretet jegyében mindig be kell fogadnia a szegényeket” – mondta beszédében XVI. Benedek.
A pápa november 7-én, vasárnap délelőtt basilica minorrá nyilvánította a Sagrada Família-templomot. „Elmélkedjünk a Megtestesülés titkáról, és imádkozzunk Isten Anyjához az Angyal szavaival, könyörögjünk a béke ajándékáért minden jóakaratú ember számára” – fejezte be beszédét a Krisztus születését ábrázoló homlokzatra utalva XVI. Benedek pápa.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír