Minden ember Isten valódi szentélye

ImageA Szentatya látogatása Barcelonában a Gyermek Jézusról elnevezett szociális intézményben

A november 7-i, vasárnap délelőtti szentmisét és Úrangyala-imádságot követően a Szentatya a barcelonai érsekségen együtt ebédelt a spanyol bíborosokkal és püspökökkel, valamint a pápai kíséret tagjaival. Délután negyed 6-kor megkezdte látogatását a Gyermek Jézusról elnevezett szociális intézményben.
Az intézetet 1892-ben hozta létre Carmen González Ramos ferences szerzetesnő, akit 2007-ben avattak boldoggá. Ő az alapítója a Jézus és Mária Szent Szívéről nevezett ferences nővérek kongregációnak. Eleinte az intézmény a szükségben élő családok gyermekeinek segítésével foglalkozott. Hosszú ideig Down-kóros betegei voltak a bentlakói. Később jelentősen csökkent ezeknek az eseteknek a száma, így az intézmény által támogatottak összetétele is megváltozott.
Ma autista, epilepsziás, személyiség zavarral küzdő és magatartási problémákkal rendelkező gyermekekkel foglalkoznak. Egészségügyi és pszichológiai segítségnyújtást biztosítanak 250 betegnek, akiknek kora 3–21 év közöttire tehető. Az épületben található egy iskola, napközi, orvosi tanácsadó, labor, valamint a kongregáció tagjainak szálláshelye. Nyolc szerzetesnő, közel 80 alkalmazott és önkéntes végez szolgálatot.
A pápát az intézmény elöljárónője fogadta és kísérte be a kápolnába, ahol szerzetesnők, egészségügyi dolgozók és közel 200 beteg várta, családjaikkal együtt. Az esemény katalán nyelven zajlott. Elsőként Sistach bíboros, Barcelona érseke, majd María Rosario elöljárónő köszöntötte a Szentatyát, majd az intézmény két gyermek gondozottja fordult a pápához.
XVI. Benedek beszédében köszönetet mondott a hatóságoknak, és arra hívta őket, hogy növeljék erőfeszítéseiket a leginkább rászorulók megfelelő szociális ellátása érdekében. Háláját fejezte ki mindazoknak a nagylelkű támogatásért, akik magán jóléti intézményeket finanszíroznak, ezzel megmutatják, hogy a jótékonyság a keresztény élet fémjelzője olyan időkben, amikor súlyos gazdasági nehézségekkel kell szembe nézniük a családoknak. Kiemelte, hogy az ilyen és hasonló egyházi intézmények erőfeszítésein keresztül világossá válik, hogy a keresztények számára minden ember Isten igaz szentélye, ezért mindenkit a legnagyobb tisztelettel és szeretettel kell kezelni, mindenekelőtt akkor, amikor szükséget szenved.
Emlékeztetett, hogy Spanyolországban az egyház számos tagját indította arra Krisztus szava, hogy életét a tanításnak, a segítségnyújtásnak, a betegek és fogyatékkal élők támogatásának szentelje. Az ő példájuk nyomán a pápa arra hívta a jelenlevőket, hogy továbbra is biztosítsanak szerető gondoskodást a legkisebbeknek és a leginkább szükséget szenvedőknek a tőlük telhető legjobbat nyújtva.
Az elmúlt évtizedekben jelentős előrelépés történt az orvostudomány terén, amely nagyban hozzájárult a legjobban rászorulók gondozásához. Ezzel párhuzamosan növekedett az a meggyőződés, hogy mennyire fontos a figyelmes, emberi magatartás a gyógyulási folyamat pozitív eredményének eléréséhez. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az új technológiai fejlesztések a gyógyászat terén mindig tartsák tiszteletben az emberi életet és méltóságát. Így a fizikai betegségben szenvedők vagy fogyatékkal élők mindig megkaphatják azt a szeretetet és figyelmet, amely szükséges ahhoz, hogy úgy érezzék: személyként értékelik őket konkrét szükségleteikben.
A gyermekekhez fordulva a pápa hálát adott Istennek életükért, amely olyan kedves Isten szemében. Biztosította őket, hogy különleges helyük van a Szentatya szívében. Mindig megemlékezik imáiban azokról, akik a szenvedők segítésének szentelik magukat, és akik fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy a fogyatékkal élők elnyerjék jogos helyüket a társadalomban, és ne éljenek peremre szorítva korlátaik miatt.
A Szentatya kiemelte a papok és mindazok tanúságtételét, akik meglátogatják a betegeket otthonaikban, a kórházakban vagy más intézményekben. Megtestesítik ezáltal a vigasztalás fontos szolgálatát az emberi törékenység iránt, amelyet az egyház igyekszik megvalósítani az irgalmas szamaritánus követésén keresztül.
Beszéde végén XVI. Benedek Isten áldását kérte a szociális intézmény nagy családjára és mindazokra, akik együttműködnek velük vagy más hasonló intézetekkel.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír