Családjaitok nem lehetnek igazán boldogok a házastársi hűség nélkül

ImageXVI. Benedek a házasság szentségének tiszteletét hangsúlyozta. A Szentatya São Pauló-i fiataloknak mondott beszédéből.

 

 

A házasság a természetjogból eredő intézmény, amelyet Krisztus a szentség méltóságára emelt – mondta a Szentatya. Isten a szerelemben és a jegyességben is egymás kölcsönös tiszteletére hívja a fiatalokat, mivel a házas élet – amely Isten rendelkezése szerint házaspároknak elgondolt intézmény – olymértékben lesz boldogság és béke forrása, amilyen mértékben a házasságon belül és azon kívül a tisztaságot a jövőbe táplált reményeik védőbástyájává teszik.

A pápa a Deus caritas est kezdetű enciklikájára utalva megismételte, hogy az erosz, önmagunkon túllépve az isteni felé akar emelni, de ehhez önmegtagadásra, megtisztulásra van szükség. Az áldozatvállalás és a lemondás egy 'nagyobb jót' szolgál, és éppen ebben a 'jóban' fedezhető fel Isten szeretete az élet e területe iránt.

A Szentatya bátorítja a fiatalokat, hogy tartsanak ki a tisztaságban a környezetükben lévő rossz közepette, amely kicsapongó, de üres életre vezeti az embert, amelyben elveszíti az olyannyira értékes szabadságát és igazi boldogságát.

Az igazi szeretet – hangsúlyozza – egyre inkább a másik örömét keresi, és ezáltal egyre hűségesebb, felbonthatatlan és termékeny lesz. Ennek megvalósításában bizalommal számíthatnak Krisztus segítségére és kegyelmére.

Magyar Kurír

 

Image