Körlevél - Áthelyezések

ImageDr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek körlevele, amely tartalmazza az áthelyezéseket, valamint a plébániák használatában lévő státusi tulajdonú ingatlanok visszaszolgáltatását.

Körlevél IV. - 2007
D. a J. Kr.!
Valamennyi Plébánia Hivatalnak
Áthelyezések – 2007-ben
Ebben az évben az alábbi személycserékre és áthelyezésekre került sor főegyházmegyénkben:
A. – Újmisések segédlelkészi kinevezése:

1.

Ambrus Istvánt

Kolozsvár–Szent Mihályba,

2.

Gödri Istvánt

Gyergyócsomafalvára,

3.

Kádár Istvánt

Gelencére,

4.

Mihály Imrét

Gyergyóremetére,

5.

Szőcs Csabát

Marosvásárhely–Belvárosba,

6.

Vornicu Cristinelt

Brassó–Bolonyába.

B. – Segédlelkészek áthelyezése:

7.

Dávid Zoltánt

Csíkszereda–Szent Keresztből

Gyergyószentmiklósra,

8.

Gál Istvánt

Gyergyóremetéről

Csíkszereda–Szent Keresztbe,

9.

Karácson Tibort

Marosvásárhely–Belvárosból

Gyergyószentmiklósra,

10.

Sebestyén Ágostont

Gyergyócsomafalváról

Sepsiszentgyörgy–Szent Józsefbe,

11.

Buciuman Gheorghet

Sepsiszentgyörgy–Szent Józsefből

Brassó–III-ba,

12.

András Istvánt

Sepsiszentgyörgy–Szent Józsefből

Marosvásárhely–Szent Kozma és Damjánba.

C. – Plébánosok, lelkészek áthelyezése:

13.

Timár Zoltánt

Kolozsvár–Szent Mihályból

Óradnára,

14.

Borka Ernőt

Kapnikbányáról

Marosfőre,

15.

Fejér Mátyást

Marosfőről

Kozmásra,

16.

Ilyés K. Imrét

Kozmásról

Esztelnekre,

17.

Tankó Szilvesztert

Türből

Csíkszentmihályra,

18.

Becze Lórántot

Gelencéről

Jobbágyfalvára,

19.

Kovács Attilát

Óradnáról

Csíksomlyóra,

20.

Gergely Istvánt

Csíksomlyóról

Jegenyére,

21.

Mátyás Károlyt

Jegenyéről

Székelyudvarhely–Szent Miklósba,

22.

Kovács Sándort

Székelyudvarhely–Szent Miklósból

Kolozsvár–Szent Mihályba,

23.

Babota Tibort

Homoródkarácsonfalváról

Medgyesre,

24.

Dávid Györgyöt

Medgyesről

Sepsiszentgyörgy–Krisztus Királyba,

25.

Csató Bélát

Marosvásárhely–Ker.Szt.Jánosból

Csíkszentkirályra,

26.

Takács Dezsőt

Csíkszentkirályról

Sepsiszentgyörgy–Szent Gellértbe,

27.

Csintalan Lászlót

Sepsiszentgyörgy–Szt.Gellértből

Marosvásárhely–Keresztelő Szent Jánosba,

28.

Vakaria Bélát

Farkaslakáról

Csíkszentmártonba,

29.

Gáspár–Györgydeák Lajost

Csíkszentmártonból

Farkaslakára,

30.

Péter Sándort

Atyhából

Imecsfalvára,

31.

András Zoltán

Gernyeszeg–i otthonából ellátja a

Marosszentgyörgyi Kármel szentmise szolgálatát.

D. – Külföldről hazatérő papjaink kihelyezése:

32.

Sánta Pál

Magyarországról

Sepsiszentgyörgy–Szent Józsefbe,

33.

Balázs Imre

Magyarországról

Zágonba,

34.

Csapai Árpád

Magyarországról

Csíkszeredába–egyetemi lelkészi beosztásba,

35.

Vass Nimród

Rómából

Kapnikbányára,

36.

Kémenes Lóránt

Rómából

Türbe,

37.

Veres Sándor

Rómából

Homoródkarácsonfalvára,

38.

Máthé Róbert

Németországból

Főegyházmegyei Caritas referensi szolgálatba helyeztem.

E. – Külföldre távozó papjaink:

39.

Tamás Barna

Gyergyószentmiklósról

Rómába, tanulmányai folytatására,

40.

Barth Ottó–József

Gyulafehérvárról

Németországi szolgálatra,

41.

Czikó László

Marosvásárhely–Szent Kozma és Damjánból

a jezsuita rendbe lép.

F. – Átmenetileg gyógykezelésben részesülnek:

42.

Vitus Lajos

Imecsfalváról,

43.

Sófalvi János

Jobbágyfalváról,

44.

Márkus András

Sepsiszentgyörgy–Őrkőről,

45.

Fejér Lajos

Gyergyószentmiklosról.

 

G. – Főesperesi kinevezések a május 1-től érvényes öt éves mandátumi időre:

46.

Kovács Sándort

Belső-Szolnoki,

47.

Csintalan Lászlót

Marosi és Küküllői,

48.

Mátyás Károlyt

Székelyudvarhelyi kerület élére neveztem ki.

H. – Központi intézményeink élén változás:

49.

Szász János, Caritas igazgatót

Főegyházmegyénk vagyonkezelőjévé (gazdasági igazgatójává),

50.

Dr. Márton András orvost

Főegyházmegyénk Caritas igazgatójává neveztem ki.

I. – Nyugalomba vonult:  

51.

Dr. Czirják Árpád

Kolozsvár–Szt.Mihályból,

52.

Gergely Fülöp

Csíkszentmihályról.

J. – Ferences áthelyezések:

 

53.

Péter Artúrt

Désről

Csíksomlyóra került és egyben ellátja a kórházlelkészi szolgálatot is.

54.

Albert István fr. Leándert

Csíksomlyóról

Désre,

55.

Bakó Béla fr. Pált

Désről

Dévára,

56.

Nagy Károly

 

diakónus Désen,

57.

Fecheta Eugen fr. Jenő

 

diakónus Brassóban végez szolgálatot

58.

Nagy Endre

dési segédlelkész

Jeruzsálemi Ferences Biblikus Intézetben folytatja tanulmányait.

K. – Az alábbi plébániák oldallagos ellátására kerül sor aug. 1-től:

– Atyha ellátását

Korondra,

– Etéd ellátását

Székelykeresztúrra,

– Erzsébetváros latin és örmény plébániájának ellátását

Medgyesre bíztam.

L. – Általános tudnivalók:
A kinevezési okmányokban közöltük, hogy augusztus 1–i hatállyal kerülne sor a plébániák átadására, illetve a személycserékre.
Káplánok esetében a szabadságolást egyeztetni kell az új állomáshely plébánosával, ha augusztus 1 előtt nem került sor ennek kivételére.
Plébánosok az átadás időpontját egymás között egyeztessék (előd és utód), beleértve a főesperes urat is. Általában az átadás előtt pénzügyi ellenőrzést végeznek az átadásra kerülő plébánián.
Az átadásra három példányban elkészített – ingó és ingatlan javakat tartalmazó teljes és felújított leltárra van szükség.
Az átadáskor jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a plébánia jelenlegi állapotát – nevezetesen a pénzügyi helyzetet, alapítványok kimutatást, előd és utód általi elvárásokat és meghagyásokat stb.
Külön ki kell térni a visszakapott ingatlanok, erdők és földek helyzetére. Kifejezetten fel kell tüntetni, mit sikerült eddig elintézni és mi az ami folyamatban van.
Az átadásra ajánljuk meghívni az egyháztanács két-három képviselőjét is, akik majd a jegyzőkönyvet aláírják.
Az átvevő lehetőleg a helyszínen ellenőrizze a fontosabb és értékesebb leltári tárgyak meglétét. Így elkerülhető a későbbi félreértés vagy vitás helyzet.
Az átvevő plébános ekkor teszi le a hitvallást a leküldött szöveg alapján. Ezt a hitvallás letétele után aláírja, majd a főesperes a leltárakkal és jegyzőkönyvvel együtt a főegyházmegyei központba felterjeszti.

Valamennyiük új állomáshelyen kezdődő szolgálatához a Jó Pásztor oltalmát és áldását kérem!

 

Szám: 1165–2007.

Plébániák használatában lévő státusi tulajdonú ingatlanok visszaszolgáltatása
 A hajdani Státus tulajdonából államosított ingatlanok visszaszolgáltatása során - egyházunk érdekét tartva szem előtt - néhány plébánia ilyen ingatlanokat is visszaszerzett.
Most amikor a törvényes keret lehetővé teszi az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány keretében, a hajdani Státus tulajdonjogának rendezését, a plébániák vagy más egyházi intézmények adminisztrálásába, vagy tulajdonába került státusi javakat vissza kell szolgáltatni.
Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány képviselői jelentkezni fognak minden helyen, hogy az ügyintézést bonyolítsák.
Mindannyiuk megértő és segítő közreműködését ezúton is köszönjük!
AZOKNAK A PAPTESTVÉREKNEK, AKIK EZUTÁN MENNEK SZABADSÁGRA, KÍVÁNOK KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ PIHENÉST ÉS TESTI–LELKI FELÜDÜLÉST BIZTOSÍTÓ KIKAPCSOLÓDÁST!
Gyulafehérvár, 2007. július 11–én, Szent Benedek ünnepén.

†György s.k.

érsek