"Az élet és a nagylelkű szeretet útja"

ImageFelszentelték a Házaspárok útját

Július 8-án Bíró László püspök felszentelte a Magyar Schönstatt Család által létrehozott Házaspárok útjának 15 állomását Óbudaváron.

 

Az ünnepi alkalomra közel 100 család, mintegy 500 fő érkezett Óbudavárra. A szentmisén részt vett Beller Tilmann schönstatti atya, aki előadásában így fogalmazott: „A házaspárok útja az élet és a nagylelkű szeretet útja. A Szűzanya Jézussal mindenkihez egészen közel áll, aki ezen az úton jár: erőt ad és oltalmaz. Hív minket is, hogy menjünk a nagyobb szeretet útján akkor is, ha a szeretet fáj – Ő elkísér mindannyiunkat. (...) Remélem, eljön az idő, amikor minden templom mellett lesz a keresztút mellett egy Házaspárok útja…”

Az ünnepi program keretében rövid előadások hangzottak el a Schönstatt Mozgalom lelkiségéről, az Óbudaváron folyó életről, a kápolna és képző központ építési munkálatairól, valamint a Családakadémiáról. A gyermekek eközben Vitai Ildikó megzenésített verseit hallgathatták a szerző előadásában és kézműves foglalkozásokon vehettek részt.

Bíró László püspök rövid elmélkedéseket tartott az út állomásain. „A Házaspárok útja a kápolnától a kápolnáig vezet, ahogyan létünk és házasságunk is Istentől indult és sok-sok állomáson keresztül reményeink szerint Istenhez érkezik. Ez az út emlékeztet a keresztútra is, amelynek kezdetén Jézus átöleli a keresztet, elfogadja az Atya akaratát. A házasság szintén egy szerető ölelésből indul. Ez az út is találkozásokból áll, gyermekekkel, siránkozókkal és bátorító cireneiekkel való találkozásokból, elesésekből és felállásokból, és végül a szeretetből odaadott élet a feltámadás fényében ragyog előttünk – érdemes életünket másokért adni. A stációk olyan imádsághoz szeretnének segíteni bennünket, amely jobbá tesz, amelyből tettek fakadnak.

Induljunk el a Házaspárok útján, emlékezve a kezdetekre, amelyekből a házasság, a család születik. Szeretnénk megélni a találkozásokat, amelyeket az élet felkínál, a mélypontokat és fölemelkedéseket, küldetésünket, szeretnénk megújulni házasságunkban, családi egységünkben.”

A Magyar Schönstatt Család várja a házaspárokat és házasságra készülőket, zarándokokat, csoportokat, hogy élve ezzel a lehetőséggel, ápolják kapcsolatukat Istennel és egymással.

Karikó Éva/Magyar Kurír

 

Image