Erdő Péter: A megfeszített Krisztust hirdetjük

Image„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a pogányoknak oktalanság, a zsidóknak botrány, nekünk azonban Isten ereje és bölcsessége" – idézte Szent Pált Erdő Péter a Városmisszió Budapest 2007 katolikus rendezvénysorozat úgynevezett előkészítő napján tartott Mindszenty-zarándoklat zárómiséjén.

 

 

 

Erdő Péter bíboros tartotta szombaton a máriaremetei zarándoklatot lezáró szentmisét. Krisztus keresztjét hirdetjük a mostani Városmisszió napjaiban is, minden vigasság, szépség és találkozás öröme között ott kell, hogy lebegjen szemünk előtt a megfeszített Krisztusnak az alakja, hiszen végül is ő a mi reményünknek és jövőnknek a forrása – mondta a bíboros.

A magyar katolikus egyház vezetője Szent Pál apostolt idézte. „Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a pogányoknak oktalanság, a zsidóknak botrány, nekünk azonban Isten ereje és bölcsessége" – mondta Erdő Péter a Városmisszió Budapest 2007 katolikus rendezvénysorozat úgynevezett előkészítő napján tartott Mindszenty-zarándoklat zárómiséjén. Ezt a mondást – mint hangsúlyozta – nem felejtjük el, amikor missziós küldetésünket gyakoroljuk.
Erdő Péter beszélt arról: „minden reálisan gondolkodó ember beláthatja, hogy bármennyit halad is a tudomány, amennyit mi a világunkról tudunk, az nem a teljes, nem a mindent kimerítő ismeret, további kutatásra, fejlődésre, megismerésre szorulunk".
A legnagyobb természettudósok szoktak tisztelettel megállni az előtt a titok előtt, amit a világmindenség magában hordoz, amelyre azt mondjuk, hogy „a világ nem önmagában áll a létben, hanem teremtett világ, és rajta túl ott van a személyes és minket szerető Isten".
Ilyen világban szólít misszióra minket Isten, tehát – mint fogalmazott – „előszöris figyelnünk kell a körülöttünk élő és nem vallásos vagy nem hívő emberek gondolkozás- és életmódjára. Észre kell vennünk, hogy bizony sokaknak a nagyon zsúfolt és zaklatott élete mögött félelem, nyugtalanság rejlik. Egyfajta belső bizonytalanság, talán az értelmetlenségnek az érzése is".
Azért feledkeznek bele sokan a pillanatba, mert nem mernek a jövőre gondolni, titkon úgy érzik, hogy semminek nincs értelme – fűzte hozzá.
A bíboros úgy fogalmazott: „értelem nélkül és értékek nélkül bármilyen jóindulatú és szelíd legyen is valaki, rejtett félelmek között él, és nem tud a jövőre irányultan, a jövő számára is értékteremtő módon élni".
„Ezért a remény és a jövő üzenete az a szó, amelyet ma bele kell kiáltanunk a nem hívő környezetünkbe, de utána (...) késznek kell lennünk arra, hogy számot adjunk reménységünk okáról, vagyis meg kell tanulnunk tanúságot tenni Krisztusról" – tette hozzá Erdő Péter.

(MTI)

 

Mintegy tízezer ember részvételével indult el szombaton reggel Budapesten a Városmajorból Máriaremetére az idei Mindszenty-zarándoklat. A gyülekező tömeg a városmajori Jézus Szíve templomtól a Szamos utcáig és a Szilágyi Erzsébet fasorig ért. A zarándoklaton részt vett a legtöbb budapesti és sok vidéki plébánia, és kivonultak a katolikus iskolák is. A menet reggel nyolc órakor indult neki a 14 kilométeres útnak, a zarándokok énekét a Mária Rádió egyenes adásában a Mátyás templom karnagya irányította főkántorként. A tömeg templomi zászlók, a plébániák nevét feltüntető egyentáblák alatt vonult Udvardy György és Bíró László püspökök vezetésével. Az idei Mindszenty-zarándoklatot jubileumi zarándoklatnak hirdették meg a szervezők, mivel hatvan évvel ezelőtt, 1947. szeptember 15-én tartották a Boldogasszony éve alkalmával azt a zarándoklatot, amelyen Mindszenty József bíboros vezetésével mintegy százezer ember vonult a Városmajorból a remetei Boldogasszonyhoz. A mostani zarándoklatot a budapesti Városmisszió rendezvénysorozatot közvetlenül megelőzően tartották.