Casciai Szent Rita

Casciai Szent RitaCasciai Szent Rita

(Itália, Roccaporena, 1380 körül - Cascia, 1447. május 22.)

 

 

 

 

 

Akarata ellenére kellett fiatalon férjhez mennie egy durva férfihoz. Megpróbáltatásait hősies türelemmel viselte, soha nem panaszkodott. Sok-sok imádsággal, szelídséggel, jósággal sikerült férje rossz természetét legyőzni és lelkét Istenhez vezetni. Mikor már minden jóra fordulni látszott, egy régi ellensége megölte a férfit. Rita egyedül maradt két gyermekével, akiket nem sokkal ezután szinte egyszerre veszített el. Miután sok fájdalom és szenvedés árán eloldódtak a földi kötelékek, a casciai Ágoston-rendi apácák kolostorába kérte felvételét. Halála előtt tizenöt évvel a töviskoszorú stigmáját kapta meg. A seb elmérgesedett, iszonyatos kínokat okozva Ritának. A sok szenvedés és önmegtagadás miatt utolsó éveit betegágyhoz kényszerítve töltötte. Különleges kiváltságként testét soha nem temették el, mert teljes épségben megmaradt. Sértetlenül került ki abból a tűzvészből is, melyben cédrusfából készült koporsója porrá égett. 1900-ban avatta szentté XIII. Leó pápa. Testét Casciában a tiszteletére épített templomban őrzik.

Korunkban vészesen fellazultak a házassági kötelékek. A válás "bevett" gyakorlattá lett, még a hívők körében is megszaporodott a házasság érvénytelenítését kérő keresetek száma. Az egyházi bíróságok ügyeinek nyolcvan százalékát ezek a perek alkotják.
Az okok nyilván összetettek. Elsőként mindig a korszellemet említik, bár ez nekünk, hívőknek nem igazán lehet hivatkozási alap. Tény, hogy csökkent a házasfelek tűrőképessége, rugalmassága, a közös életre, gyermeknevelésre való alkalmassága. Gyakran már az első összezördülést követően szétköltöznek, aztán sokszor a büszkeség gátolja a békülést, megbocsátást. Mások fásultan beletörődnek házasságuk "javíthatatlanságába" és mártírként tűrik házastársuk megalázó zsarnokoskodását életük, sorsuk felett. Elsősorban nekik szól Casciai Szent Rita példája, üzenete. Semmiképpen sem lehet az első lehetőség a mindent felrugó menekülés útja, de a reményvesztett beletörődés sem lehet végleges megoldás.
Társát ki-ki Istentől kapja, hogy általa teljesedhessék ki élete. Előfordulhat: a házasság/házastárs, mint súlyos kereszt nehezedik a vállra, amit sok-sok imádsággal, jósággal, szeretettel kell "megszelídíteni", hogy benne felragyoghasson üdvösségünk eszköze. Ebben lehet közbenjárónk, égi segítőtársunk Szent Rita.
Kovács András