Szent Joachim és Szent Anna napja

ImageAz Újszövetség semmit nem mond Szűz Mária szüleiről. Egy II. századi apokrif írás szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név azt jelenti: „kegyelemmel áldott”, Joachim pedig: „Isten megvigasztal”.

Szent Anna ünnepe a XIII–XIV. században terjedt el Európában. Dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna háza a Bethesda-tó közelében állt. Az V–VI. században e feltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, melynek fölszentelési napja volt július 26. Szent Joachimot 1969-től ünneplik Szent Annával egy napon.
Egy legenda szerint Szent Anna szülei Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége; mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz éve éltek már együtt, ám nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között.
Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot, azzal indokolván, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének tartották. E megszégyenítés oly érzékenyen érintette Joachimot, hogy hazatérve elhatározta: nem marad többé a városban, hanem elbujdosik. Nem sokkal később megjelent neki Isten angyala és megvigasztalta; megígérte neki, hogy imádságaiért és jótéteményeiért Anna gyermeket szül, egy leányt, akit Máriának neveznek majd. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Anna az ígéret szerint fogant és leányt szült, akit Máriának neveztek el. Joachim hamarosan meghalt.
A legenda úgy tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szent Család Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték.
Magyar Kurír