Szent Péter és Pált

ImageSimon Péter testvérével Andrással az elsők között kapott meghívást Jézus tanítványai közé. Kősziklaként ő lett az apostolok feje. Antióchia, majd Róma püspöke lett. Pál a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, és ettől kezdve minden erejével Jézus örömhírét hirdette. A népek apostolává vált. Mindketten a Néró féle üldözés során 64 körül szenvedtek vértanúhalált Rómában.

 

 

 

 

Szent Péter és Pált apostol Imagefejedelmeknek hívjuk, mert az apostoli közösség oszlopos tagjai.  Ezt életük, és az Úr Jézusért vállalt áldozatuk koronázta meg. Krisztus u. 60 körül életüket áldozták, azért amit hittek és tanítottak, azért amire egész Szent Péter és Páléletűket föltették. Vajon honnan fakadt ez a bátor kiállásuk, hősies magatartásuk, amelyet kétezer év távlatából is ünneplünk a mai napon? A ma felolvasott szentírási részek megfelelő választ adnak erre a kérdésre. Az evangéiumban egy nagyon lényeges kérdés hangzik el: „Kinek tartják az emberek az emberfiát” Ártatlannak látszó kérdés. Mások véleményét kell elmondani, ha valaki figyelmesen járt kelt az emberek között, akkor könnyen megfelelhetett. Érkeztek is különféle válaszok: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, vagy valamelyik prófétának tartotta Jézust. Viszont ennek a kérdésnek volt egy nagyon személyes vonatkozása is, amire válaszolni kellett: „Ti kinek tartotok engem? ” Szent Péter válasza olyan volt, amellyel kivívta az Úr Jézus dicséretét: te vagy Krisztus az élő Isten fia. Olyan válasz, amely meghatározta egész életét, tetteit, irányultságát.

Szent Pál szavai, amelyet a felolvasott szentleckében hallottunk megvilágítják, hogy számára Krisztus az, akiért a jó harcot megharcolta, a pályát végigfutotta, a hitet megtartotta.”
Ez a hozzáállás, törekvés érlelte be azt a hozzáállást, amely a vértanúság pálmáját szerezte meg mindkét apostol számára.
Ennek az apostoli megbízatásnak és lelkületnek kiváló őrzője a szentatya, a római pápa. Az apostoli buzgóság, a Krisztus iránti szeretet ösztönzi mindabban, amit tesz: a különféle országokban tett látogatásai, beszédei, megnyilatkozásai, első pápai enciklikája, mind - mind hitvallás élete Krisztus központúságáról.
Az ünnepi evangélium kapcsán Jézus nekünk is felteszi a kérdést: „Ti kinek tartotok engem” Azt nem elég elmondanunk, hogy szent Péter, szent Pál, a szentek, vagy a pápa kinek tartja Krisztust. Szűkség van mindannyiunk személyes válaszára, amelyet csak mi magunk adhatunk meg.

Fórás: http://www.plebania.net

http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/peterpal.htm