BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, JÉZUSNAK SZENT ANYJA!

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szent_helyek_IMG_2726.jpgA tördelések a közösségi imádság végzését segítik.

in oly sok zarándok évszázadokon át, 

mi is leborulunk előtted, ó Anyánk,

és rád tekintünk Mária, 

Magyarok Nagyasszonya,

aki egykor elfogadtad Szent István koronáját, 

és aki néped körében 

ma is a tiszta szeretet példája vagy!
Hozzád könyörgünk Krisztusnak Szent Anyja!
Segítő jobboddal támogasd korunk emberét,
hogy képes legyen megtisztulni
a történelem útjának porától:
a gőgtől, a kicsinyességtől
és a gyűlölettől, 
amely minden szembenállás forrása. 
Anyai figyelmességeddel kormányozd szívünket, 
elménket és akaratunkat, 
hogy őszintén belássuk, 
mikor és hol vétettünk embertársunk ellen; 
és bátoríts bennünket, 
hogy kimondhassuk a bocsánatkérés 
és a megbocsátás szavát! 
Esd ki a Lélek megújító erejét nemzetünknek, 
őrködj családjaink békéje, 
ifjúságunk jövője, 
papjaink, szerzeteseink hűsége felett!
 
Fájdalmas Anyánk! 
Szerető gondoskodásoddal gyógyítsd be sebeinket! 
Ölelj szívedre minden gyenge, kisemmizett, 
megalázott és jogtalanságot szenvedő embert! 
Az Egyház tagjaiban pedig 
őrizd meg azt a nyitottságot, 
amely képes megrendülni mások szenvedése láttán, 
és tud úgy szeretni, miként azt Fiad tette.
 
Mátraverebély-Szentkúti Szűzanya, 
zarándok néped oltalmazója! 
Fakassz életünkben ma is új forrást, 
amelynek éltető kegyelme 
enyhíti a szegények nyomorát (vö. Iz 55,1), 
valamint új és megtisztult utakat nyit 
a szomszédos népek és az egymás iránti szolidaritásban.
 
Szűz Mária,  Magyarok Nagyasszonya 
fogadd el imánkat, 
felajánlásunkat, 
és mutasd meg nekünk Krisztust, 
reményünk egyetlen alapját 
aki utunk életünk és igazságunk.
Ámen