Ima kilenced a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_316271261_191407103400477_5762920238176779396_n.jpgA Kárpát-medencében élő ferencesek közül mintegy 140 rendtagot hurcolt meg a nemzeti szocialista és a kommunista diktatúra. Közülük hét magyarországi testvér Károlyi Bernát, Kriszten Rafael, Lukács Pelbárt, Kiss Szaléz, Hajnal Zénó, Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf emlékét úgy őrizte meg a ferences közösség emlékezete, mint akik nem csupán politikai okokból lettek a diktatúrák áldozatai, hanem hitük, hivatásuk miatt viselték a meghurcoltatását. Vértanúk voltak, akiket meggyilkoltak, vagy börtönben, lágerben hunytak el. 

A következő hetekben a Rendtartomány Facebook-oldalán egy-egy bejegyzésben emlékezünk ezekre a testvérekre.
Ahogy Dobszay Márton Benedek OFM fogalmazott, „bár tudjuk, hogy rendtársaink nem voltak hiba nélküliek, velünk élő kortársaik meséltek erényeikről és botlásaikról, életük egy adott pontján mégis képesek voltak teljesen átadni magukat Istennek. Törekvő, hús-vér emberek voltak jó és rossz tulajdonságokkal. Életük példája így még közelebb hozza az életszentség eszményét, amely nem az élettől elrugaszkodott viselkedésben, hanem a hétköznapokban bontakozik ki, minden törekvés mellett elsősorban az isteni kegyelem hatására.”
Imádkozzunk vértanúinkért, az ő boldoggá avatásukért (melynek eljárását 2006-ban indította el rendtartományunk), gyűjtsük össze a még fennmaradt emlékeket, és tekintsük őket a példaképeinknek a hitben és a hűségben!
Erős és igaz Istenünk! Add meg nekünk, híveidnek, hogy miközben testvéreink hősiességére emlékezünk, mielőbb szentjeid között tisztelhessük őket. 
Az imádsághoz segítséget nyújthat a Rendtartomány által kiadott Imakilenced a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért.
Forrás: Rendtartomány Facebook-oldala