A kopt keresztény egyházak Egyiptomban

Ezekben a napokban gyakran találkozunk a kopt keresztények kifejezéssel, főként a Alexandriában ellenük elkövetett legutóbbi véres merénylet kapcsán.

A kopt egyházat az első században alapították a hagyomány szerint Szent Márk evangélista hithirdetése nyomán. A kopt kifejezés maga az aigüptios görög szó torzulása és egyiptomit jelent. A VII. században, amikor a fáraók országa arab uralom alá került, a hódítók a kopt szóval jelölték az ország őslakosai és ezzel különböztették meg őket az idők során betelepült görög-római lakosságtól. A kopt elnevezés csak a későbbiekben kapott vallási jelleget. Az egyiptomi egyház a 451-es kalkedoni zsinat után különült el a konstantinápolyi egyháztól.
A következő statisztikákat a múlt év októberében Rómában tartott közel-keleti szinóduson tették közzé. Egyiptomban hozzávetőleges számítások szerint a 80 millió lakos 8 százalékát alkotják a kopt keresztények. Más statisztikák ezt az arányt a 6 és a 10 százalék közé helyezik. Ezek szerint tehát a kopt keresztények együttes száma Egyiptomban 6 és fél millió körül mozog, ebből 320 ezer a katolikus. A kopt keresztények legfőbb egyházi egyiptomi tekintélye III. Shenouda, aki a pápa címet viseli. Az egyiptomi kopt katolikusok legrangosabb egyházi vezetője Antonios Naguib alexandriai pátriárka. Ugyancsak a római püspöki szinódus adatai szerint Közel-Keleten a különböző rítushoz tartozó keresztények együttes száma 20 millió, az összlakosság közel 6 százaléka, ebből katolikus 5 millió 700 ezer, a lakosság 1,6 százaléka.
(ik)