Szükségünk van a tömegtájékoztatási eszközökre ahhoz, hogy megismertessük Isten valódi arculatát

„Szükségünk van a tömegtájékoztatási eszközökre ahhoz, hogy megismertessük Isten valódi arculatát” – Rino Fisichella érsek felszólalása Madridban

Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke február 14-én, hétfőn Madridban megnyitotta a spanyol püspöki konferencia által szervezett összejövetelt, amelyen az ország katolikus média képviselői vesznek részt.

Napjaink embere készen áll-e arra, hogy higgyen Jézusban, mint Isten Fiában? A mai embernek szüksége van-e az üdvösségre? – tette fel a kérdést Fisichella érsek beszédében, amely a következő témával foglalkozott: „Az új evangelizáció és a keresztények jelentősége a mai társadalomban”.

Hangsúlyozta: keresni kell a választ, mivel Jézussal szemben nem maradhatunk közömbösek. Az egyház kétezer éves történelme során soha nem hagyott fel evangelizációs feladatának teljesítésével. Ezzel a misszióval született, és veszítene természetéből, ha nem tenne neki eleget. A jelenlegi válság idején, amikor a gondolkodás egyre törékenyebbé válik, a múlt gazdag örökségéből fakadóan megnövekedik a katolikusok szerepének jelentősége.

Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát XVI. Benedek tavaly szeptemberben állította fel, hogy megújítsa az egyház missziós lelkületét, mindenekelőtt azokon a területeken, amelyeken erőteljesen érvényesül a szekularizáció. Fisichella érsek „prófétai megérzésnek” nevezte a pápa döntését, mivel a dikasztérium nagymértékben hozzá tud járulni az egyház küldetésének teljesítéséhez a kulturális változások korában. Feladatunk, hogy megerősítsük hitünket és megmutassuk kortársainknak: az értelem nem áll ellentétben a hitigazságokkal. Új nyelvezettel kell kifejeznünk, hogy az értelem fényében vagyunk hívők.

Utalással a főleg nyugatot jellemző informatikai társadalmakra, Fisichella érsek rámutatott: a keresztény közösség nem hagyhatja figyelmen kívül azt a kulturális környezetet, amelyben él, ahhoz, hogy azt megérthesse és az evangélium felé irányítsa. Az új evangelizációtól továbbá elválaszthatatlan a liturgia szerepe. A liturgiában pedig nagy jelentősége van a csöndnek és a gesztusoknak. Napjaink társadalmait a zaj, a túl sok beszéd jellemzi, az embereket mintegy „bombázzák” a hírekkel. Ezért szükség van arra, hogy megérezzük a „sacrum”, a „misztérium” jelenlétét a keresztségtől kezdve egészen a temetésig.

Az új evangelizáció a hit logikájára épül, amely a hitben, a liturgiában és a karitatív tettekben nyilvánul meg.

Az elvilágiasodás témáját érintve Rino Fisichella érsek kifejtette: a mai világ úgy épül, mintha Isten nem létezne. Ez a gondolkodásmód áthatja az intézményeket, a tömegek kultúráját, viselkedésformáját. Az egyéni szabadságjogok védelmének ürügyén az ember foglalja el a központi helyet, Isten egyfajta szükségtelen hipotézissé válik, olyan vetélytárssá, akit ki kell küszöbölnünk. A mai kultúra bálványozza a tömegtájékoztatási eszközöket és háttérbe szorítja a szilárd értékekre épülő személyes kapcsolatokat. A végsőkig fokozott individualizmusba zárkózott ember elveszíti társadalmi felelősségtudatát és magát az élet értelmét is.

Az egyház küldetése, hogy a ma emberének szóljon Istenről. Ha az a feladatunk, hogy megismertessük Isten igazi arculatát, akkor pedig szükségünk van arra, hogy felhasználjunk minden tömegtájékoztatási eszközt az evangéliumi jó hír közvetítésére – szögezte le a spanyol katolikus média összejövetelén Madridban Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke.

 

(vm)