Az összefogás hozhat eredményt

biroppk_vezer.jpgÖssztársadalmi összefogás jeleit láthatjuk a család helyzetének javításáért folyó törekvésekben. Figyelemfelkeltő programok, a tudományos, politikai és civil élet rendezvényei mutatják, a társadalom felismerte az összefogás szükségességét és értékét. Az egyház ebben a folyamatban elsősorban a család identitástudatának megerősítését látja feladatának – mondta Bíró László családreferens püspök a Magyar Kurírnak.

– A katolikus egyház szervezte Az állam és az Egyház felelőssége a jövő nemzedékért című nemzetközi konferencia egy azon rendezvények között, melyek a családtémában szerveződtek az utóbbi időszakban.
– Igen, annak vagyunk tanúi, hogy a tudomány, a politika, a civil szervezetek és az egyházak intenzíven foglalkoznak a család kérdésével. Ezen különböző síkok elsődleges üzenete, hogy összefogásra van szükség a család érdekében. Csak ezáltal tudunk kiemelkedni abból a helyzetből, amiben vagyunk. Összehangolt cselekvéssel tudunk előrelépni.
– A kormány családpolitikáját látva úgy tűnik, egymásra talált az egyházak szándéka és az állami akarat. Mit tart elsődlegesnek a családok kérdésében az egyház?
– A konferencia beszámolói érzékeltették, mit kell tennünk. Elsődleges a család értékének tudatosítása. Ha nem ébredünk rá mi magunk, hogy mit ad a család a családtagoknak, mit ad a társadalomnak, akkor nem tudjuk képviselni érdekeit. A család a lét hordozója, ha átérezzük ezt, akkor tudunk valóban energiát fektetni a családért való munkálkodásba. Az identitásában megújult család tud megerősödni, így képviselheti érdekeit. A konferencia legfontosabb eredményét e helyes identitástudat megfogalmazásában látom.
– Számos nyilatkozat hangsúlyozza a szemléletformálás szükségességét a család értékének tudatosodásában. Az egyház ezt az építkezést már régóta folytatja.
– A konferencia II. János Pál pápa munkásságát tekintette példaképnek. II. János Pál nagy szakértelemmel és szeretettel szólt a családról. 1980-ban létrehozta a Családok Pápai Tanácsát, megírta a Familiaris Consortiót, 1994-ben kiadta a családokhoz szóló levelét, megfogalmazta a családokhoz szóló chartát. Ez a három jövőbe mutató dokumentum segít bennünket abban, hogy az egyház lelkületével gondolkodjunk a családról. Mindhármat prófétai írásnak tekinthetjük.
– Mire teszi a hangsúlyt a család értelmezésében ez a három pápai dokumentum?
– A pápa Krisztust állította a középpontba, és a test teológiájának kidolgozásával megteremtette a modern családpasztoráció alapját. Eszerint a család a Szentháromság élő képmása, arra hivatott, hogy közösségként szolgálja az Egyházat és a társadalmat. A házasságról antropológiai alapon beszél, mint a test és a lélek egysége, a férfi és a nő egymást kiegészítő valósága. II. János Pál kezdettől fogva azt vallotta, hogy nem a házasság van válságban, hanem az ember, mert eltávolodott istenképmásiságától.
– Milyen társadalmi folyamatok vezettek ahhoz, hogy a társadalmat korábban fenntartó családi kötelék ma megkérdőjeleződik?
– Kettős szexuális forradalommal állunk szemben. Az első a hatvanas évek derekára tehető. Következménye, hogy a szexualitást leválasztotta a házasságról, a szeretetről, az életről. Egyfajta dualizmust hozott létre. Látszólag az ember szabadságáról beszéltek, valójában a test megvetéséről volt szó, mert a testet teljesen leválasztotta a személyről. A második szexuális forradalom most zajlik, ez az ember személyéig hatol. Gyökerében akarja megsemmisíteni az embert, a nemi identitást és vele a házasságot.
– Az identitástudatból fakad a küldetés. Milyen aktivitást kér az egyház a családoktól?
– Családi imádság, családi katekézis, az egyházközségekben családcsoportok létrehozása, részvétel a házaspárok felkészítésében, lobbizni a társadalom felé a család érdekében.  Mindez nagyon fontos. Ugyanakkor az elsődlegesen mégis arról kell beszélni, mit kell tenni befelé. Hogyan tud a család megerősödni saját identitásában? A szentségi házasság létével hirdeti az evangéliumot. A szentségek, az eucharisztia, a bűnbocsánat, személyes imádság és a kölcsönös szeretetben a házaspár megéli egységét Krisztussal. Ebből az egységből indul el az emberek felé és lesz tanúságtevővé. Ezáltal nyújtja azt a társadalomnak, amit leginkább nyújthat.
– A kifelé történő lobbizás szükségességéről beszélt.
– Azért határozhatja meg egy kisebbségi lobbi, hogyan éljünk és gondolkodjunk, mert a többségben lévők hallgatnak. A hallgatás örvénye veszélyezteti a keresztény értékeket képviselő gondolkodást. Nem bánunk megfelelő módon a médiával, holott éppen úgy lehet a miénk is, mint azé a kisebbségé, amelyik a mi értékrendünktől idegen értékeket sugall. II. János Pál azt is kimondta, a család felelős a családért elsődlegesen.
– A magyar kormányzat a soros elnökség lehetőségét felhasználva hívja fel a családra a figyelmet.
– Úgy látom, Európa felfigyelt a magyar törekvésekre. Brüsszelben téma lett a magyar elnökség. A családhét kapcsán kiderült, sokan örülnek Európában ennek az egyértelmű állásfoglalásnak a család eszméje mellett. A lengyelek veszik át tőlünk a soros elnökséget, remélhető, hogy ezzel egy egész év szól a családról. Látnunk kell, hogy az EU-nak nincsen családpolitikája. A nyugdíjrendszer összeomlása, a munkaerőpótlás miatt kerül szóba a demográfiai válság. A család és az élet önértéke elsikkad. Csak pragmatikus okok miatt kerül felszínre.
– A környező országok családhelyzetét is bemutatták a konferencián. Összehasonlítva ezekkel, Magyarország milyen helyzetben van?
– Európát tekintve a helyzet majdnem mindenhol ugyanaz. A házasságkötések száma csökken, a válások száma emelkedik. Kivétel talán Lengyelország, ahol az abortuszt be tudták tiltani a demokráciára hivatkozva, miszerint minden embernek egyenlő joga van, és ez a jog megilleti a magzatot is.
– Az egyház a családmozgalmakkal, családcsoportokkal a családgondozás számos működő modelljét tudja felmutatni. Miképpen válhatnak ezek hatékonyabbá?
– A családcsoportoknak jogi formát kell ölteni, hogy mint intézmények képviselhessék a család érdekét a társadalom felé. A családpolitika elsődlegesen helyi szinten zajlik, ezért a helyi önkormányzatok felé kell eljutni a családmozgalmak csoportjainak. Hogy a politika a család valós szükségleteit szolgálja, szüksége van a civil társadalom információjára. E nélkül zsákutcába juthat.
– Többször mondta, hogy pozitív fordulatot lát.
– Ez a hét nagy reménnyel tölt el. Azt közvetíti, az élet, a házasság és a család olyan érték, amiért össze tudunk fogni, amire együtt oda tudunk figyelni. Össze tudnak fogni a vallások; a házasság, család kapcsán számos közös pontjuk van. Ebben a kérdésben nyitott a nem hívő is. A társadalom egyre inkább felismeri, hogy a család adja a humán tőke jelentős hányadát. Hiszem, hogy Európa ráébredt az összehangolt cselekvés szükségességére, és a család a pozitív diszkrimináció körébe kerül a már sokszor megtapasztalt negatív diszkriminációval szemben.
– Az említett konferencia a Család éve egyik központi rendezvénye volt. Hogyan folytatódik a tematikus év?
– Lesz még egy országos rendezvény ősszel a gödöllői egyetem aulájában, de a tematikus évben a hangsúly mindig a helyi kezdeményezéseken van. Az ország szépen rámozdult a család évére. Ez is jelzi a vákuumot, az emberek ösztönösen érzik azt, hogy itt valamilyen fontos értékről van szó.
Trautwein Éva/Magyar Kurír

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Ma 2019. július 17. szerda, Endre és Elek napja van. Holnap Frigyes napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

A békeszerető Szent Ferenc

A békeszerető Szent Ferenc is elindult – igaz, fegyver nélkül, üres kézzel –, hogy megtérítse Szaladin szultánt.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube