Csak Jézus szeretetében valósul meg az igazi boldogság

„Csak Jézus szeretetében valósul meg az igazi boldogság” – a pápa beszéde a horvát fiatalokhoz

A Szentatya szombaton este fél 8-kor imavirrasztás keretében találkozott az ország ifjúságával Zágráb Josip Jelačić nevű főterén. Rádiónk főigazgatója, P. Federico Lombardi SJ tudósítása szerint mintegy 50 ezer fiú és lány gyűlt össze a pápa köszöntésére. A téren felállított pódiumon néhány fiatal előzőleg elhelyezte a város patrónáját, a Kőkapu Szűzanyját ábrázoló kegyképet.
A Kőkapu az egyetlen, amely a Zágrábot körülvevő ősi fal négy bejárata közül épségben megmaradt. Fülkéjét, amely a XVII. századból származó Mária-kegyképet őrzi, gazdagon díszített vasrács zárja le, fogadalmi (ex-voto) táblák sokasága veszi körül.
A szertartás elején a város polgármestere átnyújtotta a pápának Zágráb kulcsait, majd megkezdődött a latin, horvát és olasz nyelvű igeliturgia. Egy fiú és egy lány tanúságot tett megtéréséről, majd a Szentatya szólt a horvát ifjúsághoz.
Örömmel köszöntötte a fiatalok ünneplő tömegét, hangsúlyozva, hogy városuk történelmi tere most egyfajta templommá alakult át, amelynek mennyezete maga az égbolt. Mindnyájunk szívében jelen van a vágy a boldogságra – mondta a pápa. Minden tettünk, minden választásunk, minden szándékunk önmagában hordozza ezt a természetes igényt. Gyakran azonban észrevesszük, hogy olyan valóságokba helyeztük bizalmunkat, amelyek nem elégítik ki ezt a vágyunkat, sőt megtapasztaljuk ezek törékenységét. Ilyenkor rádöbbenünk, hogy szükségünk van valamire, ami mindezen „túlmutat” és értelmet ad mindennapi életünknek.
Kedves barátaim! – folytatta beszédében XVI. Benedek. Fiatalságotok olyan időszak, amelyet azért kaptatok az Úrtól, hogy felfedezzétek a létezés jelentését! A nagy távlatok, az intenzív érzelmek ideje ez, amelyet azonban jellemez a félelem is, mégpedig az elkötelezett és tartós választásoktól, a tanulás és a munka nehézségeitől, a fájdalom és a szenvedés misztériumát körülvevő kérdésektől.
Jézus, a fiatalok kortársa szól ma mindannyiukhoz az evangéliumon és Szentelkén keresztül – fejtette ki beszédében a Szentatya. Maradéktalanul tiszteletben tartja szabadságukat és felkínálja önmagát, mint hiteles és döntő választ arra a vágyukra, hogy értelmes életet éljenek. „Hagyjátok, hogy kézen fogjon benneteket! Bízzatok őbenne, akiben soha nem csalatkozhattok! Jézus közelről megismerteti veletek az Atya Isten szeretetét, megérteti veletek, hogy boldogságotok a vele való barátságban, szeretetközösségben valósul meg. Isten szeretetből teremtett és üdvözített bennünket és csak a másik javát kereső szeretetben tapasztalhatjuk meg valóban az élet értelmét a fáradozások, a megpróbáltatások, a csalódások idején, akkor is, amikor szemben haladunk az árral” – hangzottak a pápa szavai.
Emlékeztetett az augusztusi madridi Ifjúsági Világtalálkozó témáját képező páli sorokra: „Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben!” (Kol 2,7).
Jézus nem az a Mester, aki ámítja tanítványait: világosan hirdeti, hogy a vele való út elkötelezettséget és személyes áldozatot igényel, de megéri a fáradságot!
Kedves fiatal barátaim! – folytatta XVI. Benedek. Ne hagyjátok, hogy a könnyű siker csábító ígéretei tévútra vezessenek benneteket! Ne engedjetek annak a kísértésnek, amely abszolút bizalmat helyez a birtoklásba, az anyagi javakba. Ne mondjatok le arról, hogy megsejtsétek az igazságot, amely túlmutat a látható valóságon, mint egy csillag az égbolton, amely felé Krisztus akar vezetni benneteket. Hagyjátok, hogy elvezessen Isten magasságába!
Kövessék annyi fiatal szent példáját – mondta a pápa, majd felidézte Boldog Ivan Merz, a horvát fiatalok apostolának életútját, aki 1928-ban, 32 éves korában hunyt el. Egész fiatal életét Isten és az egyház szolgálatának adta oda.
A Szentatya végül a Kőkapu Szűzanyja oltalmába ajánlotta a horvát fiatalokat. Mária nem félt attól, hogy önmagát teljesen átadja Isten tervének. Őbenne látjuk meg a végcélt, amelyre mindnyájan hivatottak vagyunk és a mi nem más, mint az Istennel való teljes szeretetközösség.
(vm)