Püspökkel gyalogoltunk a Mária Úton

b_300_300_16777215_00_images_stories_Jo_Rendezvenyek_puspok-4_b.jpgA felekezetek és népek közötti megbékélésért zarándokoltak

A tíznapos zarándoklatnak a Szentegyházáról Csíksomlyóra vezető szakaszán az apostolok szekerén követtük a megbékélést hirdetőket. Pirkadatkor időt szakítottunk arra is, hogy megosszák érzéseiket, tapasztalataikat. Székely János püspök és zarándoktársai már tudják: a Mária Út természeti szépsége messze felülmúlja az El Caminóét. Vallják: a Mária Út Istenhez és egymáshoz is közelebb visz.
Az erdélyi szakaszt az elmúlt tíz napban járta végig az a háromtucatnyi zarándok és a hozzájuk csatlakozók, akik Szamosújvárról Csíksomlyóra igyekeztek Nagyboldogasszony napjára. A felekezetek, nemzetiségek közötti megbékélésért hirdette meg a Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, a püspöki kar cigánypasztorációs felelőse. Velük tartott két roma család is.  Elmondták: erős a cigány, de ugyanakkor a magyar identitásuk is. Most járnak először Erdélyben. „Nagy öröm erdélyi magyar testvéreinkkel találkozni.” Az út, a közös ima és ének, a találkozások jó alkalom volt a testvériséget építeni.
A püspök meghatározó élményként beszélt a füzesmikolai ortodox kolostorbéli együttes imáról, amit a népekért és felekezetekért ajánlottak fel: a görög katolikus pap és a vikárius, római katolikus püspök, az ortodox szerzetesek, valamint a kolostor vezetője – aki végül magyarul is mondott pár mondatot. Ákosfalván Gábor-cigányokkal közösen vettek részt a szentmisén.
A Mária Út átöleli a régiót, az Észak-Déli ágával egy nagy keresztet formáz. Általa a szétszakított nemzet elszorított ereiben a vérkeringés újraindul. Útközben nagyon sokat kaptak emberségből, jóságból, a hagyományokból. A zarándoklattal szeretné megköszönni az erdélyieknek, hogy megőrizték a családokat, önmagukat. Ugyanakkor kiemelte a román családok kedvességét: találkozva azt az édességet is megosztják, amit talán az unokáknak sütöttek.
b_300_300_16777215_00_images_stories_Jo_Rendezvenyek_puspok9_b.jpg„Ez a régió nagyon sokat szenvedett, nagyon sokfelé szakították szét: diktatúrák, háborúk. A Mária Út nagy esély, hogy valami másfajta történelem, másfajta gondolkodásmód elkezdődjön. Ebből a régióból származhat különleges kegyelem” – vallja. Természeti szépségekben is nagyon gazdag. Úgy választották ki fő vonalát, hogy gyönyörű tájakon és falvakon vezet át. Vannak nehezebb szakaszok, de azokon is csatlakoztak hozzájuk idősebb helybeliek. „Erdélynek nagy lehetőség – kicsit ide hozzuk a világot”. Meggyőződése, úgy ötven év múlva nagyon ismert alapzarándokút lesz. A jelzések felfestése nagyon nagy munka, de párszáz kilométer márt elkészült.
A püspököt személyesen nagyon megérintette Bözödújfaluban, az elárasztott templomnál végzett imádságuk. Sok templomba belépni: megrendítő pillanat volt. A zarándoklatot felajánlotta a magyar nép lelki megújulásáért, és személyes megerősödéséért. Óriási hajszában él, a tíz nap lehetőséget nyújtott „emberléptékben menni – szép lassan odaérek”. Fizikai megerőltetés, de a lélek tisztul, erősödik”.
A Magyar Mária Út Egyesület elnöke, dr. Szabó Tamás személyes tapasztata: nem emberi mű a Mária Út. Emberek hívása nem tudta volna megvalósítani sem azt a lelkesedést, sem azt az áldozatot, ami ezt körülveszi. Az emberek lelkében megszólalt, hogy ez fontos: találkozzunk! Elmondta: a zarándoklat misszió is. Amikor énekelve vonultak Marosvásárhelyen – egyetlen nénit kivéve, aki szóba is elegyedett velük – senki nem nézett feléjük. „A falu az más: kalapot emelnek, keresztet vetnek.” Behívták, hogy vizet adjanak, és hozzájuk csatlakoztak. A békesség első része a megismerés, a második nagyon fontos pedig a kapcsolatépítés.
Molnár Melinda